Vastgoed Actueel woondeal zuidelijke Randstad

Met de woondeal zuidelijke Randstad hoopt minister Ollongren de huizenmarkt weer in beweging te krijgen. Op 6 locaties tussen Leiden en Schiedam wordt versneld gebouwd. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Dat meldt de Rijksoverheid.

Met de woondeal zuidelijke Randstad hoopt minister Ollongren de huizenmarkt weer in beweging te krijgen. Op 6 locaties tussen Leiden en Schiedam wordt versneld gebouwd. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Dat meldt de Rijksoverheid.

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken.

Zes locaties voor versnelde woningbouw 

Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen: Leiden (Lammenschanspark), Zoetermeer (Binnenstad), Rijswijk (Rijswijn-Buiten) Capelle aan de IJssel (Nieuw Rivium), Barendrecht (Stationsgebied) en Lansingerland (Wilderszijde). In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040.

Vijf locaties voor flexwoningen

Om de druk op de regionale woningmarkt verder te verlichten is afgesproken dat er 5 locaties worden geselecteerd voor snel te realiseren flexwoningen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van prefab-woningen. Minister Ollongren heeft vorige week bekendgemaakt deze concepten te stimuleren met onder andere vrijstellingen van de verhuurderheffing.

Het Rijk ondersteunt de opgave met geld voor pilots en mankracht. Verder kunnen onder voorwaarden projecten onder de Crisis- en Herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen zodat tijdwinst kan worden geboekt.

Reactie Neprom en Bouwend Nederland

De afspraken worden ondersteund door de regionale koepelorganisaties van de woningcorporaties en de regionale afdelingen van Bouwend Nederland en de Neprom. Neprom-voorzitter Desirée Uitzetter sprak tijdens de plechtigheid mede namens Bouwend Nederland haar steun uit voor de ambities zoals verwoord in de woondeal zuidelijke Randstad: “Met onze leden, waaronder ontwikkelaars, bouwondernemingen, beleggers en financiers, zullen wij ons ervoor inspannen om in nauwe samenwerking met de verschillende overheden in de zuidelijk Randstad de noodzakelijke woningen in de komende jaren te ontwikkelen en daadwerkelijk te bouwen”.

Eerste woondeal Randstad

De nieuwste woondeal is na de woondeals met de gemeente Groningen en Stedelijk Gebied Eindhoven de eerste woondeal in de Randstand die de minister Ollongren (BZK) sluit met regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Voor de zomer wil de minister nog meerjarige afspraken vastleggen met de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht.

Bron: Rijksoverheid, Neprom, Bouwend Nederland