Vastgoed Actueel Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stelt mankracht en geld beschikbaar om de woningbouw in Zuid-Holland versneld te realiseren. De maatregelen maken deel uit van het Actieplan Woningbouw, dat gedeputeerde Adri Bom-Lemstra op 4 oktober presenteerde.

De provincie Zuid-Holland stelt mankracht en geld beschikbaar om de woningbouw in Zuid-Holland versneld te realiseren. De maatregelen maken deel uit van het Actieplan Woningbouw, dat gedeputeerde Adri Bom-Lemstra op 4 oktober presenteerde.

In Zuid-Holland moeten tot 2025 zo’n 100.000 woningen gebouwd worden. “Plannen daarvoor zijn er genoeg. Nu is het zaak dat het niet bij papieren plannen blijft. Het bouwtempo moet omhoog”, zegt Bom-Lemstra.

Vliegende Brigade

Dat bouwen lastig is, blijkt uit onderzoek van bureau Fakton in opdracht van de provincie. Gemeenten geven aan te beschikken over te weinig capaciteit en expertise om alle plannen gerealiseerd te krijgen. Denk aan tekorten aan planeconomen of vergunningverleners. Daarom start de provincie met een Vliegende Brigade; een team dat dit tijdelijke tekort opvult. Ook kunnen zij gericht advies geven over bijvoorbeeld energietransitie.

Financieel zetje

Ook willen Gedeputeerde Staten geld beschikbaar gaan stellen voor het versnellen van de woningbouw. Bom-Lemstra: “Soms hangt een project nog op een klein bedrag aan publieke kosten. Daarvoor willen wij het laatste financiële zetje gaan geven. Bijvoorbeeld om de bodem te saneren, infrastructuur aan te leggen of de openbare ruimte aan te pakken.” 

Altijd bouwen in steden en dorpen

De derde maatregel is het vereenvoudigen van de ontwikkeling van binnenstedelijke woningbouw. Zo kan woningbouw binnen bestaande steden en dorpen én in de buurt van een intercity of lightrailstation altijd worden gestart.

De provincie nodigt andere partijen uit zich aan te sluiten bij het actieplan en ook extra in te zetten op de versnelde realisatie van woningbouw.

Klimaatadaptief convenant

De provincie heeft met 35 Zuid-Hollandse partijen, van bouwbedrijven tot waterschappen, afgesproken dat nieuwbouw in Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief wordt gebouwd. Daarvoor ondertekenen de partijen het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.

Bron: Provincie Zuid-Holland