Vastgoed Actueel Brexit

Dát de Brexit gevolgen heeft voor de Nederlandse woningmarkt staat vast. Maar hoe groot die gevolgen zijn, blijft onzeker. Dat zegt Christian Lennartz, voormalig econoom van Rabobank Research.

Lennartz (37) onderzocht de invloed van internationale ontwikkelingen – zoals Brexit – op de Nederlandse woningmarkt.

“Voor de woningmarkt maakt het eigenlijk niet heel veel uit of er een harde of een softe Brexit komt. De gevolgen gaan allemaal in dezelfde richting. Alleen; hoe zwaar die gevolgen zijn, kan verschillen. In het bedrijfsleven hoopt ongeveer iedereen op een zachte Brexit, want bedrijven hebben behoefte aan duidelijke afspraken. Er is een grote vrees voor chaos bij een harde Brexit, waarbij zulke afspraken ontbreken. Bij een harde Brexit is de kans dus groter dat meer bedrijven en internationale organisaties op zoek gaan naar een nieuwe vestigingsplaats. Welk model er komt – en om hoeveel bedrijven en instanties het dus uiteindelijk zal gaan – is nog steeds niet duidelijk.”

‘Wie de Londense woningmarkt gewend is, vindt Amsterdam wel meevallen’

De komst van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam is inmiddels zeker. EMA heeft ongeveer 900 medewerkers, maar die komen niet allemaal mee. Dat zijn vooral het management en een deel van de onderzoekers; 200 tot 300 mensen. Die hebben allemaal een salaris waarmee in Amsterdam relatief gemakkelijk een woning kan worden gezocht. Wie de Londense woningmarkt gewend is, vindt Amsterdam wel meevallen. EMA zal lokaal personeel gaan zoeken of mensen uit andere landen aantrekken. Die mensen zullen in eerste instantie dicht bij het werk willen wonen.

Op korte termijn meer druk op hogere segment in Randstad

Amsterdam is de eerste keuze, maar ook Haarlem en Leiden zullen meeprofiteren. In eerste instantie gaat het daarbij om huurwoningen. Of ze in Nederland blijven, hangt af van veel factoren: hun contracten, land van herkomst, woontevredenheid en of ze kinderen hebben. Internationals vinden het hier over het algemeen prettig wonen. Als ze zich voor de langere termijn in Nederland vestigen, zullen ze steeds meer op ‘gewone’ Nederlandse woningzoekers gaan lijken. Op korte termijn neemt vooral de druk op het hogere segment in de Randstad toe. Op de middellange termijn kunnen andere regio’s misschien meeprofiteren – zeker als andere sectoren uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland gaan kijken – en bijvoorbeeld IT-bedrijven naar Eindhoven en biotech-bedrijven naar Wageningen komen.

‘Hoeveel woningen er nodig zijn, blijft koffiedik kijken’

Brexit is voor Nederland zowel een zegen als een vloek. Een zegen omdat de vraag naar hoogopgeleid personeel toeneemt, maar een vloek voor de woningmarkt. Lokale overheden zouden er goed aan doen de komst van internationale werkgevers mee te nemen in de bouwagenda. Maar hoevéél nieuwe woningen er nodig zijn, blijft koffiedik kijken.”

Deze Vaktaal stond in Vastgoed editie 9 2018.