regels biedingsproces
Cindy Kremer, voorzitter Vereniging Eigen Huis

NVM veroordeelt ongeoorloofde praktijken in de makelaardij en wil helpen die te bestrijden. Dat kan het beste door ‘cowboys’ in de markt geen kans te geven.

NVM reageert daarmee op de berichtgeving over oneerlijke biedingspraktijken van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Volgens de NVM is het te gemakkelijk dat VEH ‘de bal nu alleen neerlegt bij de makelaars’ en niet kijkt naar de andere betrokkenen, zoals de huiseigenaren en kopers. “Samen moeten wij het hoofd koel houden in deze oververhitte markt”, aldus Lana Goudsmits-Gerssen, vakgroepvoorzitter van NVM Wonen in een reactie op de NVM-website. Dan helpt het niet om naar elkaar te wijzen en de zwarte piet toe te spelen.”

Beschermde titel

VEH pleit al lange tijd voor meer transparantie en duidelijke regels. NVM heeft daarvoor tools ontwikkeld, zoals online bieden en ideeën aangedragen bij het Ministerie van BZK.

Goutsmits-Gerssen hierover: “Het ontgaat ons dat VEH wel voor meer regels pleit maar de beschermde titel van makelaar niet ziet zitten. Juist daarmee is beter gedrag en handhaving voor de complete branche gewaarborgd en kunnen de cowboys uit het zadel worden geworpen. Want een beschermde titel met voorwaarden en waarborgen kun je tenslotte verliezen”.

De vereniging roept elke klant die teleurgesteld is in zijn of haar makelaar, hem of haar daar op aan te spreken. Of een klacht te melden bij de Geschillencommissie Makelaardij of de NVM Tuchtrechtspraak. NVM gaat de 91 van de 600 klachten bestuderen waarbij concreet een NVM-makelaar is genoemd.

Regels biedingsproces

Volgens het rapport van VEH overschrijden veel makelaars de ethische grenzen van huizenkopers. Het biedingsproces voor woningen moet transparanter en makelaars zijn aan te weinig regels gebonden.

Verkoopmakelaars zien kopers zonder aankoopmakelaar vaak niet staan. Het is dan nauwelijks mogelijk afspraken voor een bezichtiging te maken en biedingen worden soms niet eens doorgegeven aan de verkoper. Makelaars wisselen onderling informatie uit over biedingen, spelen kopers tegen elkaar uit en drijven daarmee bewust de prijzen op. Kopers die een voorbehoud opnemen van financiering of van bouwkundig onderzoek worden buitenspel gezet. En mondelinge akkoorden over de koopprijs blijken in de praktijk weinig waard. Dit is de strekking van het leeuwendeel van de 600 ervaringen die consumenten deelden op het VEH-meldpunt.

‘Zorgwekkend signaal’

De 600 meldingen geven een zorgwekkend beeld van de verkooppraktijken op de overspannen woningmarkt. Door de grote vraag naar woningen en het schaarse aanbod, trekt vrijwel elk te koop staand huis veel belangstelling. Van makelaars mag worden verwacht dat de bezichtigings- en biedingsprocedures helder en eerlijk zijn en dat die worden gevolgd. Dat is vaak niet het geval, zo blijkt uit de ervaringen van veel kopers.

“Makelaars zijn aan weinig regels gebonden”, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Tussen wat kan en mag bestaat een groot grijs gebied waarin te veel makelaars hun eigen gang gaan. Dat komt omdat ze een cruciale informatievoorsprong hebben en het verkoopproces zo kunnen sturen. Die machtspositie bestond altijd al, maar op de overspannen woningmarkt komen steeds meer consumenten daar op een vervelende manier achter.”

‘Dwing regelgeving desnoods af’

Volgens VEH is het bezichtigings- en biedproces vaak schimmig. Het proces moet veel transparanter en controleerbaar worden. Ook moeten er duidelijker regels komen voor de makelaardij. Kopers, verkopers en makelaars hebben daar allemaal voordeel bij. Demissionair minister Ollongren moet daarover met de makelaars in gesprek gaan en desnoods hun medewerking aan betere regelgeving en scherpere gedragscodes afdwingen, vindt VEH.

“Pas dan wordt het verkoopproces van een woning helder en inzichtelijk en weet iedereen waar hij of zij aan toe is”, zegt Kremer. “De gesloten ons-kent-ons-cultuur onder makelaars, waarin ze elkaar de woningen en de klanten toeschuiven en consumenten cruciale informatie onthouden, dat allemaal kan echt niet meer.”

Meeste meldingen uit steden

De meeste meldingen komen uit steden: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Amersfoort. De meeste klachten gaan over het aankopen van een bestaande woning (79%), gevolgd door meldingen over de verkoop van een bestaande woning (11%) en de aankoop van een nieuwbouwwoning (10%). Meer dan de helft van de meldingen heeft betrekking op 2021, een kwart gaat over 2020 en de rest over de jaren ervoor.

VEH ontving in de afgelopen anderhalf jaar steeds meer klachten van leden die zich oneerlijk behandeld voelden bij de koop of verkoop van een woning. Om de problematiek in kaart te brengen, opende de vereniging op 31 maart dit jaar het meldpunt Oneerlijke Biedingspraktijken. Consumenten konden tot 3 juni vertrouwelijk en desgewenst anoniem hun verhaal doen.