Geen maximumprijs energielabel

293
maximumprijs energielabel

Als het aan demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ligt, komt er geen tijdelijke maximumprijs voor het energielabel. Dat schrijft de demissionaire minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Ollongren ziet het invoeren van een maximum niet als een oplossing om de prijs van het energielabel (structureel) te verlagen. ‘Een dergelijk ingrijpende maatregel zal een marktverstorende werking hebben en juist zorgen voor minder concurrentie op de markt met het risico op het uittreden van energieadviseurs, langere wachttijden en uiteindelijk hogere prijzen na 1januari 2022’, schrijft de minister in de Kamerbrief.

Vorige maand nam de Kamer een motie aan die de minister opriep een maximumprijs van €190 in te voeren. Die zou moeten gelden tot 1 januari 2022. Tegen die tijd moet het tekort aan gekwalificeerde energie-adviseurs zijn opgelost. Het is dan naarnaar verwachting ook mogelijk om het energielabel digitaal aan te vragen. Die motie wordt nu dus door Ollongren verworpen.

Kosten energielabel verschillen per woningtype

Het stellen van maximumprijzen wordt in Nederland en Europa alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegepast in markten die structureel niet werken, schrijft de demissionair minister. Gezien de ongewenste effecten raadt Autoriteit Consument en Markt (ACM) het stellen van een maximum ook ten zeerste af.

Een wettelijke maximumprijs kan ook niet gesteld worden op € 190. De verwachte prijs van € 190 is immers een gemiddelde. De kosten verschillen per woningtype en zijn bovendien afhankelijk van onder andere de reistijd van de energieadviseur. Bij het stellen van een maximumprijs dient met deze verschillen in kosten rekening gehouden te worden. Dus zal een de maximumprijs hoger moeten zijn dan € 190 en daar door mogelijk zelfs een prijsopdrijvend effect kunnen gaan bewerkstelligen, stelt Ollongren.

 

Geen monopolie

De minister ziet zich genoodzaakt de motie naast zich neer te leggen, omdat er geen wettelijke grondslag is in de Woningwet om een maximumprijs voor het energielabel te stellen per ministeriële regeling. ‘De voorgestelde wijziging van de Woningwet neemt circa twee jaar in beslag. Ook is hiervoor nog nader onderzoek nodig om de hoogte van een maximumprijs te kunnen onderbouwen’, schrijft ze. Naar alle verwachtingen is de balans in de markt al veel eerder hersteld. Daarnaast is van belang dat er belangrijke ongewenste effecten te verwachten zijn en dat er in deze sector geen sprake is van een monopolie.

‘Een ieder kan zich aanmelden voor een opleiding of zich door middel van zelfstudie voorbereiden en na het behalen van de benodigde examens als vakbekwaam adviseur werken’, schrijft Ollongren. Bevordering van een breed aanbod en goede informatie  is daarom volgens haar een betere om marktwerking en prijsvorming te bevorderen.