cijfers calcasa

Volgens cijfers van Calcasa zijn de woningprijzen in Nederland vorig jaar met meer dan 10% gestegen. Nederland zit daarmee in de kopgroep van Europa.

Het is voor het eerst sinds 2000 dat Nederland volgens cijfers van Calcasa een groeipercentage met dubbele cijfers laat zien. Nederland is daarmee geen koploper in Europa, maar zit wel in de Europese kopgroep. Waar Nederland een prijsstijging van 10% laat zien, ligt dat percentage voor Europa rond de 5%.

In vrijwel alle Europese landen is een stijgende trend waarneembaar, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Grote waardestijgingen, van meer dan 7,5%, zijn te zien in Luxemburg, Zweden, Polen, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië en Duitsland. Onderaan de lijst staan vooral de Zuid-Europese landen, zoals Spanje, Italië en Cyprus. Spanje en Cyprus laten zelfs, evenals Estland, een kleine prijsdaling zien.

 

Woningprijsontwikkeling over 2020 voor Nederland en Europa (niet gecorrigeerd voor inflatie). Bron: Calcasa

 

Er lijkt geen verband te zitten tussen de coronacrisis en de ontwikkeling van de huizenprijzen. De Europese landen waar de prijzen het sterkst zijn gestegen, zijn ook de landen in Europa waar de besmettingscijfers de afgelopen maanden het hoogste waren. Andersom lopen landen  met lage besmettingscijfers, zoals Finland, Cyprus en Griekenland, zeker niet voorop in de prijsontwikkeling.

Verschil in rekenmethode

Indirect zou de coronapandemie natuurlijk wel invloed kunnen hebben op de prijsontwikkeling. Dit komt omdat de crisis impact heeft op een aantal macro-economische variabelen, zoals inflatie en werkloosheid, meldt Calcasa. Op veel van deze vlakken presteert Nederland nog altijd beter dan andere landen en dat is waarschijnlijk ook van invloed op de huizenprijzen.

Calcasa publiceert deze cijfers in het rapport 2020 Q4 WOX, waarin de ontwikkelingen op de woningmarkt tussen Europese landen met elkaar worden vergeleken.

De prijsstijging van 10% die Calcasa meldt, is nog aanzienlijk hoger dan het record dat al eerder door het CBS en het Kadaster werden gemeld (7,8%). Dit is volgens Calcasa te verklaren door een verschil in rekenmethoden en uitgevoerde correcties. Zo corrigeert het CBS alleen voor woningtype en Calcasa ook voor andere eigenschappen zoals woon- en perceeloppervlak en bouwjaar. Verder hanteert Calcasa een veel kleiner ‘granulair’ meetniveau (de korrelgroote van de wijk of het gebied waar gemeten wordt).