hypotheek starters

Het CDA vindt dat starters die aantonen dat ze altijd netjes hun hoge huur kunnen betalen, sneller in aanmerking moeten komen voor een hypotheek. De partij dient daarover vandaag een motie in in de Tweede Kamer.

Volgens CDA-Kamerlid Julius Terpstra vallen starters momenteel te veel tussen wal en schip. Ze hebben een te hoog inkomen voor sociale huur. Maar een hypotheek krijgen is ook onmogelijk, terwijl hun maandelijkse huurlasten vaak gelijk zijn aan de aflossing van een hypotheek. ‘Als je als starter aan je werkende leven begint, krijg je lang niet altijd meer een vast contract. Dan ben je aangewezen op vaak dure private huur.’

Daarom bepleit Terpstra om de mogelijkheden voor hypotheekverstrekking aan starters te verruimen, mits ze zich tot op dat moment voorbeeldige huurders hebben getoond. ‘Als je voor een wat langere termijn via een huurdersverklaring aantoont dat je altijd op tijd je huur betaalt, moet je een hypotheek kunnen krijgen. Als je ze laat aantonen dat ze hoge huren hebben betaald, verminder je het risico’, zegt Terpstra.

Wat Terpstra voorstelt lijkt op de huurverklaring waarmee BLG Wonen sinds vorig jaar experimenteert. 2019 werd al bestempeld tot ‘crisisjaar’ voor starters. Aan het einde van vorig jaar pleitte de Hypotheekshop al voor één financiële toets voor starters, voor zowel huur als koop.

Gruwelijk tekort

Niettemin blijft het zaak dat er op grote schaal bij wordt gebouwd, benadrukt Terpstra. ‘Als je kijkt naar de volkshuisvesting, hebben we in Nederland een gruwelijk tekort. We zullen enorm moeten bijbouwen om überhaupt aan de vraag te kunnen voldoen. Deze maatregel is echt bedoeld om de groep die in de knel zit te helpen en een zetje in de rug te geven. Wij vragen daarom aan de minister om hiervoor in gesprek met hypotheekverstrekkers en AFM criteria op te stellen.’

Week van de starter

In de week van 27 september tot en met 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de Week van de Starter. Het doel van deze week is om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren door te zorgen voor een compleet en onafhankelijk overzicht van informatie.