market-research-makes-for-a-happy-customer-e1413063829302

Het consumentenvertrouwen daalt al vier maanden op rij. Op nationaal niveau zijn met name de pensioenen een grote bron van zorg: oud én jong maken zich er zorgen over. Dit schrijft het ING Economisch Bureau.

Het consumentenvertrouwen daalt al vier maanden op rij. Op nationaal niveau zijn met name de pensioenen een grote bron van zorg: oud én jong maken zich er zorgen over. Dit schrijft het ING Economisch Bureau.

Ook internationale ontwikkelingen hebben invloed op het vertrouwen. Hierbij vinden consumenten internationale conflicten zorgwekkender voor de economie dan lage ECB-rentes, een mogelijke Brexit of de afkoeling van de Chinese economie, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Het ING Economisch Bureau verwacht dat huishoudens, ondanks de huidige dip in het vertrouwen, hun bestedingen in 2016 verder zullen opschroeven.

Vierde maand op rij

De Nederlandse consument is 2016 in mineur begonnen. Het consumentenvertrouwen daalt al vier maanden op rij en is inmiddels teruggevallen tot het niveau van een jaar geleden. Het lijkt op het eerste gezicht opvallend dat consumenten pessimistischer worden. Zo neemt de koopkracht van de meeste huishoudens dit jaar flink toe: de lonen stijgen harder dan de prijzen en de vijf miljard extra lastenverlichting komt daar nog eens bovenop. Consumenten blijken zich zorgen te maken over ontwikkelingen in Nederland én in het buitenland. Voor de helft (50 procent) zijn Nederlandse ontwikkelingen leidend, ruim een derde deel van de consumenten (35 procent) maakt zich vooral zorgen over buitenlandse ontwikkelingen. Om welke binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen gaat het eigenlijk? 

Huizenmarkt

Voor wat betreft binnenlandse ontwikkelingen maken consumenten zich met name zorgen over de pensioenen. Voor bijna de helft van alle consumenten (45 procent) zijn de pensioenen een grotere bron van economische zorg dan de arbeidsmarkt, koopkracht, huizenmarkt of beurskoersen. Vooral ouderen maken zich zorgen over pensioenen. Maar ook voor jongere generaties zijn de pensioenen een grote bron van zorg. Zij noemen als het om binnenlandse ontwikkelingen gaat, alleen de arbeidsmarkt vaker. De ontwikkelingen van de koopkracht, de huizenmarkt en de beurskoersen worden door alle generaties veel minder aangemerkt als meest problematisch.

Internationale conflicten creëren ook zorgen over economie

Voor wat betreft buitenlandse ontwikkelingen die de economie nadelig kunnen beïnvloeden, kiest de helft van de consumenten (49 procent) voor ‘internationale conflicten’. Voorbeelden zijn de conflicten in de Oekraïne, het Midden Oosten, en de opkomst van IS. Internationale conflicten zijn vanzelfsprekend zorgwekkend – denk alleen al aan de humanitaire gevolgen. Maar veel consumenten zien dus ook de economische impact van dit soort conflicten als zorgwekkender dan andere ontwikkelingen (zoals het matige herstel van de Europese economie, een mogelijke Brexit, de afkoeling van de Chinese economie of de lage olieprijs). Naast internationale conflicten vormt voor ouderen de lage rentestand een belangrijke bron van zorg. Jongeren zien het broze herstel van de Europese economie per saldo als problematischer voor de economie.

Consumptie zal aantrekken ondanks vertrouwensdip

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de consument zijn euro’s in 2016 vaker zal laten rollen, ondanks de recente dip van het vertrouwen. Bij een dip in het vertrouwen blijken consumenten niet meteen op de rem te gaan staan. Pas als het vertrouwen langdurig daalt heeft dit een negatief effect op de consumptie en daarmee de economische groei. De verwachting is niet dat dit zal gebeuren. Consumenten kijkt bij het doen van uitgaven uiteindelijk vooral naar de eigen portemonnee en die is bij de meeste van hen steeds beter gevuld. Hun koopkracht neemt toe door meer werkgelegenheid, hogere lonen en lagere lasten. Het ING Economisch Bureau gaat daarom uit van verder herstel en verwacht dat de bestedingen van huishoudens dit jaar met 1,6 procent zullen toenemen.

Bron: ING