Vastgoed Actueel sparen

Een nieuw onderzoek door EY VODW onder zo’n 1.000 consumenten in Nederland laat zien dat huishoudens steeds meer aan het sparen zijn voor de aankoop van een woning, vooral starters. Intussen signaleert Calcasa dat het consumentenvertrouwen daalt.

Een nieuw onderzoek door EY VODW onder zo’n 1.000 consumenten in Nederland laat zien dat huishoudens steeds meer aan het sparen zijn voor de aankoop van een woning, vooral starters. Intussen signaleert Calcasa dat het consumentenvertrouwen daalt.

Uit de Trendmonitor Vermogen van EY VODW blijkt dat het aantal sparende jongeren (25-35 jaar) is gestegen van 88% begin 2017 naar 93% nu.
Bij jonge huurders steeg het percentage dat spaart van 2% begin 2017 naar 12% nu. “Voor veel jongere huurders is het opbouwen van eigen vermogen de aangewezen weg om zich voor te bereiden op de koop van hun eerste woning”, zegt Kjeld Sanders, specialist op het gebied van vermogensopbouw bij EY VODW.

Woningmarkt op slot

Een steeds grotere groep huishoudens lukt het niet een huis te kopen. De woningmarkt zit op slot en vooral voor alleenstaanden, jongeren en huishoudens met een relatief laag inkomen is het steeds moeilijker te kunnen kopen. Naast de sterk gestegen huizenprijzen wordt dit mede veroorzaakt door de stijging van studieschulden en het toenemende aantal flexwerkers (CBS).

Consumenten zijn negatiever

Calcasa constateert in het kwartaalrapport over kwartaal 4 van 2018 niet alleen dat het aantal woningverkopen afneemt en de woningprijzen minder snel stijgen, maar ook dat het consumentenvertrouwen daalt, sinds halverwege 2018. Volgens consumenten is het een minder gunstige tijd voor grote aankopen en ze zijn negatiever over hun financiële situatie.

Bron: Consultancy.nl, Calcasa