Vastgoed Actueel Woningmarkt Amsterdam

Gemeente Amsterdam neemt drie maatregelen om de druk op de woningmarkt te verlichten. Een is het halveren van het maximaal aantal dagen dat een woning verhuurd mag worden aan toeristen. Twee is het extra bijbouwen van 10.500 studentenwoningen extra. Drie is illegale onderhuur van sociale woningen strafbaar stellen.

Door het halveren van het maximaal aantal dagen dat een woning verhuurd mag worden aan toeristen, halveren de inkomsten die woningeigenaren mogen verdienen via platforms als Airbnb. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het ING Economisch Bureau. Tot voor kort mochten Amsterdamse woningeigenaren hun woning maximaal 60 dagen aan toeristen verhuren via platforms als Airbnb en Booking.com. Dit maximum aantal is vanaf 1 januari gehalveerd.

Gemiddelde bijverdienste € 350 per maand

De extra verhuurinkomsten drijven de woningprijzen in toeristische wijken van Amsterdam op. Huizenkopers die van structurele Airbnb-inkomsten uitgaan, zullen namelijk bereid zijn een hogere prijs te bieden voor een woning dan zonder deze inkomsten. Voor januari 2019 konden Amsterdamse verhuurders in toeristische wijken met 60 dagen Airbnb-verhuur gemiddeld zo’n €350 netto per maand verdienen. Met dit bedrag konden woningeigenaren in toeristische wijken van Amsterdam de netto maandelijkse lasten van een hypotheek van ruim €100.000 dragen zonder hiermee hun netto maandlasten te verhogen.

De halvering van het maximum aantal dagen vakantieverhuur brengt de toegestane netto-inkomsten van een Amsterdamse woningeigenaar terug naar zo’n €200 per maand. De invloed van Airbnb op de Amsterdamse huizenprijs in toeristische wijken daalt door de nieuwe regel dus. De bovengrens daalt van rond de €100.000 naar rond de €60.000.

Verschuiving naar B&B zorgt voor tegendruk

Eigenaren van Bed & Breakfasts (B&Bs) mogen zoveel overnachtingen per jaar aanbieden als ze willen; voor hen geldt het maximum van 30 dagen vakantieverhuur niet. Het starten van een B&B kan hiermee een manier zijn om hogere inkomsten uit vakantieverhuur te behalen. De gemeente Amsterdam verwacht daarom dat het aantal B&Bs in de hoofdstad zal groeien als gevolg van de nieuwe regel.

Nog eens 10.500 studentenwoningen extra

Een tweede maatregel die Amsterdam neemt om de druk op de woningmarkt te verlichten, is de extra bouw van 10.500 woningen. Het gaat om tijdelijke en permanente woningen, zelfstandige en met gedeelde voorzieningen.

Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) noemt het hard nodig. “Jongeren zijn nu steeds vaker gedwongen om thuis te blijven wonen of lang naar een betaalbare woning te zoeken, terwijl ze juist tijd moeten hebben om hun leven in Amsterdam op te bouwen.” Ook vindt de wethouder het belangrijk dat de stad jongeren en studenten beschermt tegen huisjesmelkers “die van hun woningnood gebruik maken”.

Waar de gemeente de grondeigenaar is, wordt ingezet op een maximale huurprijs van € 424 per maand voor 18- tot 23-jarigen en € 607 per maand voor 23- tot 28-jarigen.

Fraudeurs aanpakken

Een derde maatregel van de gemeente is harder optreden tegen illegale onderhuur van sociale woningen. Er zijn zoveel huurders die hun corporatiewoning stelselmatig misbruiken als verdienmodel, dat het noodzakelijk is om die praktijk strafbaar te stellen en woonfraudeurs hun winsten te ontnemen. Dat zegt wethouder Ivens in een interview met het FD.

Ivens reageert met zijn oproep op een eerdere publicatie van het FD, waaruit bleek dat woonfraudeurs zo geraffineerd en grootschalig te werk gaan dat het hele corporatiestelsel dichtslibt. De wachttijd voor een corporatiewoning is inmiddels 14 jaar. Volgens corporatie Stadgenoot fraudeert tussen de 10% en 20% van alle huurders. Zij wonen elders en strijken regelmatig een veelvoud van hun sociale huurprijs op, soms jarenlang.

 

Bron: ING,  Het Parool, FD