Vastgoed Actueel Eindhoven

Het Rijk, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw, de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. De versnelling moet in de periode tot 2024 zo’n 27.000 woningen opleveren. 

Het Rijk, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt over het versnellen van de woningbouw, de beschikbaarheid van voldoende betaalbaar aanbod en de aanpak van excessen. De versnelling moet in de periode tot 2024 zo’n 27.000 woningen opleveren. 

Dit komt in Eindhoven neer op een versnelling van de jaarlijkse woningbouwproductie naar ongeveer 3.000 woningen gemiddeld per jaarHet Rijk ondersteunt de woondeal met een bedrag van 750.000 euro voor onderzoek en pilots. Ook wordt bekeken of projecten gebruik kunnen maken van bijzondere regels zodat tijdswinst kan worden geboekt.

Tweede woondeal na Groningen

Met de vijf regio’s waar de vraag het grootst is, maakt minister Ollongren in woondeals bestuurlijke afspraken over versnelling en de aanpak van excessen. De woondeal met de regio Eindhoven is de tweede op rij nadat eerder afspraken werden gemaakt met de gemeente Groningen.

1000 tijdelijke woningen

Voor verlichting van de meest acute druk op de woningmarkt in Eindhoven willen partijen dit jaar zo’n 1000 tijdelijke woningen realiseren die bij voorkeur langer dan 10 jaar gebruikt kunnen worden. De woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep: kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten en woningzoekenden die op de wachtlijst staan.
Gemeenten binnen het SGE wijzen voor de tijdelijke woningen locaties aan en stellen grond beschikbaar. De provincie en de minister gaan waar nodig de procedures versnellen.

Aanpak huurwoningen

In het SGE is veel vraag naar huurwoningen in het middensegment. In de woondeal is afgesproken dat partijen werken aan een groter aanbod en de aanpak van excessieve huurstijgingen. Daarbij wordt bekeken hoe de regio kan profiteren van landelijke maatregelen die de minister wil invoeren. Zo werkt zij aan een ‘noodknop’ die gemeenten de mogelijkheid biedt om de aanvangshuren in de vrije huursector te begrenzen. Ook krijgen corporaties onder voorwaarden meer armslag om middenhuur te bouwen. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt nu in de Tweede Kamer.

Debat over staat van de woningmarkt

Die sprak op 6 maart in commissie over de ‘staat van de woningmarkt’, in aanwezigheid van Ollongren. De woondeals kwamen daarin ook aan bod – ‘Waarom niet voor nog meer regio’s dit soort deals sluiten?’. En daarnaast ging het over mogelijke oplossingen voor starters, voor versnelde bouw en het mogelijke afschaffen van de verhuurderheffing.

Kijk dit debat terug:

Bron: Rijksoverheid
Beeld: Verse Beeldwaren