636e334a67fa992d370764eb0d378703_L

Meer dan de helft van alle corporaties (55 procent) twijfelt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar basisgegevens. Zij zijn hierdoor nog niet in staat hun woningbezit te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Deze waardering is vanaf 2016 verplicht en is verankerd in de nieuwe Woningwet. Corporaties zijn echter wel druk bezig met een inhaalslag en zien de noodzaak van een nieuwe waarderingsmethode in, zo blijkt uit onderzoek van CorporatieNL en KPMG onder Nederlandse woningcorporaties.

 


Meer dan de helft van alle corporaties (55 procent) twijfelt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar basisgegevens. Zij zijn hierdoor nog niet in staat hun woningbezit te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Deze waardering is vanaf 2016 verplicht en is verankerd in de nieuwe Woningwet. Corporaties zijn echter wel druk bezig met een inhaalslag en zien de noodzaak van een nieuwe waarderingsmethode in, zo blijkt uit onderzoek van CorporatieNL en KPMG onder Nederlandse woningcorporaties.

 

De marktwaardering wordt door corporaties niet uitsluitend als verplichting gezien. Van de ondervraagde corporaties geeft 87 procent aan dat zij het ook als middel zien voor het verbeteren van de vastgoedsturing en voor het verhogen van de transparantie. Het valt daarbij op dat op dit moment slechts 35 procent zegt te beschikken over een concreet plan voor vastgoedsturing.

Vaart maken

Voor corporaties is 2015 een overgangsjaar waarin zij alvast kunnen wennen aan de nieuwe waarderingssystematiek. Met de implementatie daarvan is doorgaans minimaal 5 maanden gemoeid maar meestal een veel langere periode. De corporaties die nog niet begonnen zijn zullen dus haast moeten maken, alhoewel het de vraag is in hoeverre dit nog op tijd lukt.

Zorgvuldige taxatie

Dat corporaties waarde hechten aan een zorgvuldig verloop van het taxatieproces blijkt zowel uit het gegeven dat 44 procent van de corporaties hiervoor reeds een handboek marktwaardering heeft opgesteld als het gegeven dat meer dan de helft van de corporaties (55 procent) rekening houdt met algemeen geaccepteerde richtlijnen en aanbevelingen, waaronder de richtlijnen en aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). Daarbij is het interessant dat 52 pocent van de corporaties het taxatieproces reeds heeft gestandaardiseerd en daarbij onafhankelijk is van één externe taxateur. Op dit gebied hebben veel corporaties dus al de nodige voortgang geboekt.