Middeldure huur

Vijf Amsterdamse corporaties en vijf institutionele beleggers willen samen zorgen voor meer huurwoningen in het middensegment. De organisaties hebben zich verenigd in het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM). De partijen willen voor 2025 minimaal 10.000 woningen bouwen met een huur tussen 725 en 1.000 euro. Huishoudens uit een sociale huurwoning krijgen voorrang wanneer zij doorstromen naar een woning in dit middensegment.

Vijf Amsterdamse corporaties en vijf institutionele beleggers willen samen zorgen voor meer huurwoningen in het middensegment. De organisaties hebben zich verenigd in het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM). De partijen willen voor 2025 minimaal 10.000 woningen bouwen met een huur tussen 725 en 1.000 euro. Huishoudens uit een sociale huurwoning krijgen voorrang wanneer zij doorstromen naar een woning in dit middensegment.

Doorstromen

Nu zijn er nauwelijks woningen in Amsterdam beschikbaar met een huurprijs in dit middensegment. Daardoor hebben vooral huurders met een inkomen tussen 36.500 en 73.000 euro nauwelijks mogelijkheden om in de stad te wonen. Een deel van deze huishoudens woont nu in een sociale huurwoning. Door nieuwe woningen met een middenhuur te bouwen, kunnen deze mensen doorstromen en ruimte maken voor huishoudens met lagere inkomens.

De tien partijen verenigen zich in het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM). Het betreft de woningcorporaties De Alliantie, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere en de institutionele beleggers Amvest, Bouwinvest, Syntrus Achmea, Vesteda en Wonam.

Grote vraag

Bij mensen met inkomens van één tot twee keer modaal heerst een grote vraag naar huurwoningen met een prijs van €725 tot €1000 per maand. De ervaring bij de deelnemende partijen is dat de belangstelling bij nieuwbouwprojecten met middelhuur gemiddeld vijf keer groter is dan het aanbod.

Corporaties hevelen sociale huur over

De PAM-partijen willen op alle Amsterdamse nieuwbouwlocaties tot 2025 minimaal 10.000 nieuwe middenhuur woningen bouwen. Institutionele beleggers willen daar pensioengeld in beleggen. De corporaties zullen woningen vanuit de sociale huur overhevelen naar middenhuur en creëren zo meer aanbod voor huurders met inkomens boven modaal. Dit met als doel de de doorstroming van mensen met middeninkomens waardoor te bevorderen, waardoor er in de sociale huur meer woningen vrijkomen voor mensen met lagere inkomens. Sociale huurders (doorstromers) krijgen bij de PAM partijen voorrang. Voor hen willen de partijen 25% van de nieuwe woningen reserveren.

Afspraken met de gemeente

De PAM-partijen maken op voorhand met de gemeente afspraken over de huurprijs en de huurprijsontwikkeling en willen deze afspraken verankeren in het gronduitgiftebeleid middles een PAM-clausule. Daarin staat dat de huur van deze woningen zeker 25 jaar in het middenhuursegment blijft. Ook wordt erin vastgelegd dat er zowel twee-, drie-, als vierkamerwoningen komen en dat doorstromers uit de sociale huur voorrang krijgen bij de verhuur. De woningen hebben naar verwachting een minimale grootte van 50 m2.

Onderzoek naar middenhuur

De komende maanden bundelt het platform de aanwezige kennis van de deelnemers over middenhuur. Doel is een goed beeld te krijgen van de omvang van de vraag naar nieuwe woningen en de kwalitatieve wensen van de doelgroep, zoals omvang van de woning, de locatie en de huurprijs. Het platform doet met de gemeente onderzoek naar de locaties waar beleggers daadwerkelijk middensegment huurwoningen kunnen realiseren. Ze streven naar een brede spreiding over stad en regio en over verschillende woningtypen. Medio juni worden de resultaten gepresenteerd. De uitgangspunten van het plan worden vanavond overhandigd aan Laurens Ivens, wethouder Wonen.

Bron: Aedes