Leegstand

Slechts 2% van alle woningen stond leeg in 2016, wat neerkomt op 177 duizend woningen. Dat is bijna 8.500 huizen minder dan een jaar eerder, zo blijkt uit de eerste Landelijke Monitor Leegstand van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Geonovum en het Kadaster.

Slechts 2% van alle woningen stond leeg in 2016, wat neerkomt op 177 duizend woningen. Dat is bijna 8.500 huizen minder dan een jaar eerder, zo blijkt uit de eerste Landelijke Monitor Leegstand van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Geonovum en het Kadaster.

Aanzienlijk deel

De leegstaande woningen maken wel een aanzienlijk deel uit van de in totaal 279 duizend leegstaande vastgoedobjecten in Nederland, namelijk 63%. Het aantal leegstaande panden was op 1 januari 2016 3% van het totale aantal vastgoedobjecten. Een jaar eerder was dit nog 4%.

De meeste leegstand was in 2016 te vinden onder kantoren (27%) en winkels (14%). In Limburg, Noord-Holland en Flevoland gaan aan kop wat betreft kantorenleegstand, daar waren drie op de tien kantoren niet in gebruik. Zeeland heeft met 15% de laagste kantorenleegstand .

Winkelleegstand

Limburg is kampioen winkelleegstand. Van de 18 gemeenten waar ten minste een kwart van de winkels leegstaat, lagen er 7 in Limburg. Met 17% is ook de totale leegstand daar het hoogst.

Bron: CBS