Vastgoed Actueel NVM Q3

Er zijn in het derde kwartaal van 2019 weer minder woningen te koop gezet dan het vorige kwartaal, meldt de NVM. “De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen”, aldus Gaby Balkema namens NVM-vakgroep Wonen.

Er zijn in het derde kwartaal van 2019 weer minder woningen te koop gezet dan het vorige kwartaal, meldt de NVM. “De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen”, aldus Gaby Balkema namens NVM-vakgroep Wonen.

Hoewel het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop is gezet vergelijkbaar is met eerdere kwartalen, laten de statistieken van NVM zien dat er minder nieuwbouwwoningen verkocht zijn als gevolg van de hoge prijzen. Balkema: “Aan de ene kant maakt de huidige lage rente dit een uitstekend moment om te kopen. Aan de andere kant kunnen steeds minder mensen instappen op de woningmarkt. Voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig. Wanneer je een starter bent, is het lastig om de kosten die horen bij de aanschaf en aankleding van het huis op te brengen. Ook is het aanbod lang niet toereikend, en de schaarste drijft de prijzen verder omhoog.”

Er is sprake van een prijsstijging van 7,2% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Er werden wel evenveel bestaande koopwoningen verkocht als in het jaar ervoor.

Senioren in woningen met F- en G-labels

De NVM heeft het Kadaster onderzoek laten doen naar wie welke labelklassen koopt. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren met name woningen kopen in de labelklassen C, D en E. Dat betekent dat juist de minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verduurzamen. NVM-voorzitter Onno Hoes: “In absolute aantallen ligt de grootste opgave nog wel steeds bij de senioren, zij blijven de grootste groep in relatief slechte woningen met F en G labels. Zolang er voor hen geen passende seniorenwoning is, blijven zij daar wonen.”
Jongeren willen over het algemeen wel verduurzamingsmaatregelen doorvoeren, maar hebben er doorgaans het geld niet voor, vervolgt Hoes. “En bovendien is nu nog vaak onduidelijk hoe de (regionale) warmte- of energievoorziening in de toekomst wordt ingericht en welke maatregelen consumenten voor hun eigen woning moeten nemen.”

Regionale vastgoedregisseur

Hier ligt een rol voor de regionale vastgoedregisseur, waar NVM al eerder voor pleitte, vindt Hoes: “Die moet op provinciaal niveau de regie nemen zodat de verschillende partijen op elkaar afgestemde keuzes kunnen maken, zodat ze elkaar aanvullen en niet haaks op elkaar staan. Ook moet hij of zij meedenken over fiscale aanpassingen voor het betaalbaar maken van duurzaam wonen.”

Bekijk hier de recente cijfers van de NVM

Bron: NVM