euros

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft de ‘derivatenportefeuilles’ van woningcorporaties onlangs aan een ‘stresstest’ onderworpen. De uitslag bevat zowel slecht als goed nieuws.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft de ‘derivatenportefeuilles’ van woningcorporaties onlangs aan een ‘stresstest’ onderworpen. De uitslag bevat zowel slecht als goed nieuws.

Om met het goede nieuws te beginnen: alle corporaties met een derivatenportefeuille kunnen voldoen aan de liquiditeitsverplichtingen die voortvloeien uit hun derivatencontracten. Zij bezitten daarvoor genoeg financiële reserves. Het slechte nieuws is dat de risico’s die samenhangen met het bezit van derivaten groot blijven. Peter Hendriks van de journalistieke financiële onderzoekswebsite ‘Follow the money’ spreekt zelfs van een ‘onthutsend beeld’. ‘Huurders, houdt uw hart vast’, waarschuwt hij.

Lees het hele betricht op woonbond.nl