Vastgoed Actueel DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) grijpt in op de woningmarkt. Banken moeten eind 2020 gezamenlijk circa 3 miljard euro meer kapitaal aanhouden voor hun hypothecaire leningenportefeuilles. Verwacht wordt dat de rentes hierdoor met zo’n 0,02 procent omhoog zullen gaan.

De Nederlandsche Bank (DNB) grijpt in op de woningmarkt. Banken moeten eind 2020 gezamenlijk circa 3 miljard euro meer kapitaal aanhouden voor hun hypothecaire leningenportefeuilles. Verwacht wordt dat de rentes hierdoor met zo’n 0,02 procent omhoog zullen gaan.

Door deze maatregel zijn de banken beter in staat om de gevolgen van een eventuele huizenprijscorrectie op te vangen, zegt de toezichthouder. Naar verwachting kan de maatregel in het najaar van 2020 in werking treden.

“De hoge schulden en hoge LTV-ratio’s maken Nederlandse huishoudens kwetsbaar voor de gevolgen van een neerwaartse correctie op de huizenmarkt”

Risico’s op de woningmarkt flink toegenomen

Volgens de centrale bank zijn de risico’s op de woningmarkt de laatste jaren flink toegenomen. Omdat mensen huizen met hypotheken financieren, zijn hier hoge schulden mee gemoeid. DNB waarschuwt dat een plotse daling van de huizenprijzen voor flinke problemen kan zorgen. Ook banken zijn daar gevoelig voor.

Stresstesten wijzen uit dat in een zwaar-weer-scenario de verwachte verliezen van banken op hypotheken fors kunnen oplopen. Banken zouden ook indirect geraakt worden door een huizenprijscorrectie, aangezien de Nederlandse economie erg gevoelig is voor ontwikkelingen op de woningmarkt.

Luister op bnr.nl naar het interview met hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft en met Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nyenrode Business Universiteit:

‘Hypotheekschuld nog steeds hoog’

De hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens is in Europees perspectief nog steeds hoog, vult DNB haar betoog aan. “Met 91% van het bbp is deze in Nederland fors hoger dan gemiddeld in het eurogebied (55% van het bbp). De hoge schulden en hogere loan-to-value (LTV) ratio maken Nederlandse huishoudens kwetsbaar voor de gevolgen van een neerwaartse correctie op de huizenmarkt.”

Impact verschilt per bank

De ondergrens die DNB de banken wil opleggen, valt hoger uit naarmate de onderliggende hypothecaire leningen een hogere loan-to-value (LTV) ratio hebben. Vanwege de verschillen tussen de hypothecaire leningenportefeuilles van banken en de risicoweging die zij hanteren op basis van hun risicomodellen, kan de impact van de maatregel tussen banken verschillen.

Vrijstelling voor NHG-hypotheken

Hypothecaire leningen die geheel of gedeeltelijk zijn gedekt door Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn uitgezonderd van de maatregel.

Dat geldt ook voor banken die de standaardbenadering gebruiken. Deze banken hanteren volgens de toezichthouder op basis van die standaardbenadering al hogere risicogewichten dan banken die interne modellen gebruiken.

Tijdelijke maatregel

Met de verhoogde kapitaalbuffers kunnen de banken een eventuele huizenprijscorrectie beter opvangen, zo redeneert de toezichthouder, die met deze maatregel ook opvolging geeft aan de aanbeveling van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), die op 23 september werd gepubliceerd.

Bron: Infinance, De Telegraaf