Gros ouderen verhuist liever niet

Volgens economen van de Rabobank wordt de doorstroming van de woningmarkt belemmerd door een gebrek aan geschikte seniorenwoningen. Dat blijkt uit het rapport ‘Kwart miljoen ouderenwoningen gevraagd, liefst in eigen buurt’. Circa 250.000 senioren willen verhuizen naar een seniorenwoning in hun buurt, maar relevant aanbod ontbreekt op veel plekken. Daardoor verhuizen ouderen vaak niet.

Preventieve woningaanpassingen

Daarnaast blijkt uit het rapport dat in 1,2 miljoen woningen preventieve aanpassingen nodig zijn om 55-plussers langer zelfstandig in hun huis te laten wonen. Dat kan volgens de Rabobank tegen beperkte kosten, maar dat gebeurt in de praktijk weinig. Het alternatief is verhuizen, maar daar voelen ouderen over het algemeen weinig voor als er geen geschikte seniorenwoning is in hun gemeente. Al met al zorgt deze ontwikkeling ervoor dat er voor jonge huishoudens ook te weinig woningaanbod is. Daardoor raakt de doorstroming op de woningmarkt verstopt.

Lees verder onder grafiek

Bron: Stadszaken.nl

Levensloopbestendig maken woningen

De economen van de Rabobank pleiten in het rapport voor het levensloopbestendig maken van de woningen, waardoor ouderen langer zelfstandig in hun huis kunnen blijven wonen. Bovendien moeten meer ouderenwoningen op de juiste locaties worden gebouwd, zo stelt de bank. Daardoor komt de doorstroming op de woningmarkt weer op gang voor ouderen en jonge huishoudens.

De Rabobank en verzekeraar Interpolis ontwikkelden in samenwerking met ouderen en mantelzorgers de 50Plus WoonTest. Deze test geeft mensen inzicht in het levensloopbestendig maken van de woning om problematische situaties in de toekomst te voorkomen.

Doorstromer woningmarkt

Vijftigplussers zijn zwaar ondervertegenwoordigd bij de doorstromers op de huizenmarkt. Terwijl ze over het algemeen vaak meer financiële ruimte hebben en makkelijker kunnen doorstromen. Dat blijkt uit een marktanalyse van Van Bruggen Adviesgroep.

Slechts 45 procent van de doorstromers op de huizenmarkt is vijftigplusser. “Dat is heel weinig en opvallend want die groep heeft wat ons betreft de sleutel in handen om de doorstroming op de huizenmarkt te versnellen. Juist deze groep bezit veel koopwoningen”, vertelt Michiel Meijer, directeur bij Van Bruggen Adviesgroep.

Starter in de knel

Volgens Meijer staart politiek Den Haag zich blind op het woningtekort voor starters. “Dat is op zich geen gekke gedachte, maar je lost de problemen juist voor een deel op door eerst aan de vijftigplusser te denken. Die groep stroomt nu nauwelijks door en daardoor zitten ook de starters in de knel.”

De directeur van de Van Bruggen Adviesgroep vreest dat er te weinig woningen worden gebouwd die aansluiten bij de wensen van ouder wordende mensen. Meijer pleit voor het bouwen van meer gelijkvloerse woningen. Ook roept hij grote pensioenfondsen op meer woongemeenschappen voor senioren te realiseren als vastgoedbelegging.

Ouderen verhuizen minder vaak

Het CBS becijferde onlangs dat mensen die ouder worden minder vaak verhuizen en hun geld liever besteden aan woningaanpassingen. Van de 55- tot 65-jarigen wil 43 procent nog wel verhuizen, maar van de 65- tot 70-jarigen is daar nog maar dertig procent van over. Van de mensen boven de 75 is dat percentage geslonken tot 17 procent.