Vastgoed Actueel studenten

Klanten van de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) en leasemaatschappijen worden onvoldoende gewaarschuwd voor de gevolgen van een krediet voor een latere hypotheek. Ook zouden banken onnodig zwaar toetsen op studieschulden en private leasecontracten, zo stelt De Hypotheekshop.

Klanten van de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) en leasemaatschappijen worden onvoldoende gewaarschuwd voor de gevolgen van een krediet voor een latere hypotheek. Ook zouden banken onnodig zwaar toetsen op studieschulden en private leasecontracten. Dit schrijft De Hypotheekshop volgens am:web in haar nieuwsbrief.

De kritiek volgt op een motie die begin deze week in de Tweede Kamer werd ingediend door de VVD. Hierin stelde VVD’er Koerhuis dat studieleningen niet onevenredig zwaar mee mogen tellen bij het aangaan van een hypotheek.

Ollongren 

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken gelooft echter niet dat studieschulden een eigen woning voor starters al te zeer beperken. Volgens haar telt de lening wel mee, maar voor slechts 0,45 procent. De Hypotheekshop wijst er echter op dat een studieschuld uit het oude stelsel van studiefinanciering (voor studenten die voor september 2015 zijn begonnen aan een opleiding in het hoger onderwijs) voor 0,75 procent per maand meetelt bij het bepalen van iemands maximale hypotheeklasten. “Door de lage rente van de laatste jaren zou een percentage van 0,6 procent momenteel echter reëler zijn”, aldus de hypotheekwinkel. “Ook zou er voor kunnen worden gekozen om voortaan te toetsen met de werkelijke maandlasten uit een studieschuld, hoewel er wel om de vijf jaar renteherziening plaatsvindt.”

‘Aanvragen studielening te makkelijk’

De Hypotheekshop stelt bovendien dat het aanvragen van een studielening te makkelijk gaat. “Met de rekenhulp op de DUO-website kan de aanstaande student zelf berekenen hoeveel studiefinanciering hij of zij kan krijgen, door het invullen van de inkomsten en uitgaven. Na het invullen van de begroting, wordt de benodigde studiefinanciering berekend. Zelfs als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, kan er echter toch studiefinanciering worden aangevraagd. Er wordt niet gewezen op de mogelijke consequenties die dit heeft voor de toekomst.”

Private lease

Ditzelfde geld volgens De Hypotheekshop bij private lease. “Op de website van een grote leasemaatschappij, die is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease, staat onder veel gestelde vragen vermeld dat er een BKR-registratie volgt, maar niet welke gevolgen dat dan heeft. Onder ‘Hoe werkt het’ of bij de vergelijking tussen leasen en kopen, wordt gesproken over een ‘auto abonnement’ en het feit dat er geen fiscale bijtelling geldt. Geen volledige voorlichting dus. (…)”

“Daarnaast is het wederom, net als bij studiefinanciering, de vraag of de financiële verplichting van private lease niet te zwaar wordt getoetst, doordat de financiële component met 65 procent hoog wordt ingeschat. Dit bedrag wordt vervolgens op 2 procent per maand van de oorspronkelijke kredietsom getoetst. Indien de werkelijke last hoger is, wordt daarmee gerekend. Het beschermen van consumenten tegen overkreditering moet uiteraard altijd het uitgangspunt zijn, maar dan moet er wel getoetst worden op reële lasten. Anders wordt de consument nodeloos beperkt”, zo schrijft De Hypotheekshop.

Bron: am:web