Vastgoed Actueel vrije huursector

De gemiddelde woningzoekende in de vrije sector heeft een budget dat 22 procent lager ligt dan de gemiddelde aangeboden huurprijzen. Dat concludeert huurwoningplatform Esteon.

De gemiddelde woningzoekende in de vrije sector heeft een budget dat 22 procent lager ligt dan de gemiddelde aangeboden huurprijzen. Dat concludeert huurwoningplatform Esteon.

Het maandelijkse inkomen schiet 21 procent tekort ten opzichte van de gemiddelde inkomenseis. Uitgedrukt in euro’s gaat het om verschillen van maar liefst 290 euro op de huurprijs en 829 euro op het inkomen.

200.000 woningzoekenden meegenomen in onderzoek

Esteon onderzocht hoe de eisen van 200.000 woningzoekenden zich in de periode 1 januari 2017 tot 30 september 2018 verhielden tot het huuraanbod, door de verwachtingen aan de vraagkant met het daadwerkelijke aanbod te vergelijken. “We zien dat de gemiddelde woningzoekende de eisen zal moeten bijstellen om op de huidige oververhitte huurmarkt kans te maken op een nieuwe woning”, stelt Esteon-oprichter Gijs-Jan Witkamp.

“Het inkomen van bijna driekwart van de woningzoekenden is slechts voldoende voor de goedkoopste helft van de huurwoningen, de concurrentie tussen huurders in dit deel van de markt is dan ook enorm.”

Tekort maximale huurprijs 290 euro

Het onderzoek vond plaats door willekeurig 200.000 woningzoekenden en 63.000 huurwoningen in 40 Nederlandse steden uit de database van Esteon te selecteren en hun eisen met elkaar te vergelijken. Daaruit bleek dat het tekort van de maximale huurprijs per maand, die de gemiddelde woningzoekende hanteerde ten opzichte van de gemiddelde aangeboden huurprijs in de vrije sector, tussen Q1 2017 en Q3 2018 opliep van 141 euro (12,53 procent) tot 290 euro (22,03 procent).

Woningzoekenden zochten eind 2018 bovendien met een inkomen dat maandelijks gemiddeld 829 euro (21,55 procent) lager lag dan de gemiddelde inkomenseis van de verhuurders, waar dit tekort aan het begin van 2017 nog op 542 euro (16,95 procent) uitkwam.

Actieplan middenhuur Rotterdam

Rotterdam neemt maatregelen tegen het tekort aan huurwoningen tussen de 711 en 1.000 euro per maand. Zo worden projectontwikkelaars verplicht om meer van deze woningen te bouwen en mag de prijs 15 jaar lang niet (sterk) stijgen. Ook komen er huizen speciaal voor bijvoorbeeld hulpverleners en onderwijzers, groepen die nu nauwelijks nog een betaalbare woning kunnen krijgen. Tot 2030 moeten er 8000 woningen in de categorie middenhuur worden bijgebouwd.

Bron: AD.nl

Hogere prijs per vierkante meter

Esteon, dat zelf een zoekservice aanbiedt, constateert daarnaast dat woningzoekenden de gewenste minimale huuroppervlakte steeds meer naar beneden bijstellen en bereid zijn een hogere prijs per vierkante meter te betalen.

Desondanks neemt de druk op het toegankelijkste segment van de woningmarkt alleen maar toe. Eind 2018 wilde 79,66 procent van de woningzoekenden op de vrije sector huurwoningmarkt hoogstens de huurprijs van de goedkoopste helft van de huurwoningen betalen. Bovendien voldeed voor 73,68 procent van de woningzoekenden het inkomen niet aan de inkomenseisen voor de duurste helft van de woningen. In beide gevallen zijn deze groepen in omvang toegenomen sinds de start van 2017.

Lees het volledige rapport: Groeiende kloof tussen vraag en aanbod in vrije huursector     

Bron: Esteon