hypotheekrente laagterecords

Komt er een einde aan de zeer lage hypotheekrente? De Rabobank heeft met ingang van maandag de rente op alle hypotheken met een looptijd van 8 jaar en langer verhoogd met 0,1 procent. Hypotheekdochter Obvion deed het al bij hypotheken met een looptijd vanaf 5 jaar.

Komt er een einde aan de zeer lage hypotheekrente? De Rabobank heeft met ingang van maandag de rente op alle hypotheken met een looptijd van 8 jaar en langer verhoogd met 0,1 procent. Die gaan van 2,4 naar 2,5 procent. Hypotheekdochter Obvion deed het al bij hypotheken met een looptijd vanaf 5 jaar.

Oorzaken

De renteverhoging is het gevolg van de prijs van geld op de kapitaalmarkten. De rente voor tienjarige leningen is gestegen als gevolg van groeiende onrust en onzekerheid in de wereld over de economie en de politiek. Onder meer de brexit, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het beleid van centrale banken spelen een rol. 

Druk op de rente

De rentemarkt loopt vooruit op de plannen van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, om de officiële rente in de VS op te trekken. Ook de verwachting dat de ECB, de Europese Centrale Bank, volgend jaar het enorme opkoopprogramma zal afbouwen, zet druk op de rente, aldus NOS. Deze reden is tegenstrijdig aan eerdere berichtgeving van het Belgische De Tijd, dat uit berichtgeving van de ECB concludeerde dat het opkoopprogramma naar alle waarschijnlijkheid verlengd zal worden. 

Teveel geld

Het is niet gezegd dat het tijdperk van de heel lage hypotheekrente voorbij is. Wellicht misschien voor langlopende leningen, maar voor kortlopende leningen voorlopig nog niet, daarvoor zwerft er nog te veel geld rond in de markt. 

De afgelopen drie jaar daalde de rente alleen maar, als gevolg van de zwakke economie, de lage vraag naar krediet, de volop draaiende geldpersen en de nul procent rente van de ECB. Niet eerder was geld voor een hypothecaire lening zo goedkoop. Voor een tienjarige hypotheek betaal je nu soms minder dan 1,5 procent.

Ook de Nederlandse schatkist profiteert van de lage rente voor de financiering en herfinanciering van de staatsschuld. Voor kortlopende schuld krijgt de staat zelfs geld toe als een staatslening wordt uitgegeven. De rentelasten waren in 2015 daardoor bijna drie miljard euro lager dan in 2012, terwijl de staatsschuld groter is.

Trendbreuk

Of sprake is van een trendbreuk is volgens Max Bronzwaer, directeur treasury van Obvion, ‘een strikvraag’. “De verwachting in de markt is een stabilisatie of een lichte stijging van de hypotheekrente op termijn. Maar dat kan snel weer veranderen. Ik ga niet zeggen dat de diepste bodem nu is bereikt.”

Opkoopprogramma

Hypotheekdeskundige Philip Bokeloh van ABN Amro zei vorige week op de website van De Hypotheker dat de lange rente ook kan gaan stijgen als de ECB het opkoopprogramma van staatspapier verschuift van langlopende obligaties naar kortlopende leningen. Daarmee wordt in de markt rekening gehouden als het huidige opkoopprogramma van de ECB in maart volgend jaar afloopt. De ECB probeert met dit opkoopprogramma van 80 miljard euro de economie te stimuleren.

Bronnen:
NOS
Volkskrant