jongere kopers

Jongere kopers kopen naar verhouding steeds minder vaak de goedkoopste huizen in hun gemeente. Kocht in 2002 nog 70% van de jongeren onder de 35 een woning in het goedkopere segment, in 2019 was dit aandeel nog maar 48%.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Kadaster. Regionaal verschillen de prijzen aan de onderkant van de woningmarkt. De goedkoopste woningen in de Randstad zijn bijvoorbeeld duurder dan die in andere delen van het land. Daarom heeft het Kadaster voor elke gemeente gekeken naar de goedkoopste 20% van de transacties.

Snellere stijging koopsom in  grootste steden

Gemiddeld betalen jongere kopers onder de 35 jaar in de grootste steden in 2020 een koopsom van € 373.400. De gemiddelde koopsom stijgt hier tot en met augustus 2020 ten opzichte van 2019 sneller dan die van kopers boven de 35 jaar (+6,5% tegen +5,7%). Gemiddeld kostte een bestaande koopwoning in het derde kwartaal € 340.000.

jongere kopers
Bron: Het Kadaster

Gemiddelde koopsom jongere kopers lager

Zonder de vier grootste steden ligt in de 40 grootste gemeenten van Nederland de gemiddelde koopsom van jongeren een stuk lager, namelijk € 279.000. De prijsstijging ten opzichte van 2019 is gelijk voor kopers boven en onder de 35 jaar. De gemiddelde koopsom die kopers onder de 35 jaar betalen in de 40 grootste gemeenten, is wel iets sneller gestegen. Tot en met augustus 2020 steeg die ten opzichte van 2019 met 6,9%.

Afschaffing van de overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag 2020 werd bekend dat het kabinet de overdrachtsbelasting wil afschaffen voor kopers onder de 35 jaar. Een deel van de Tweede Kamer heeft sindsdien voorgesteld dat ook woningzoekenden boven de 35 jaar in aanmerking komen voor vrijstelling, maar het kabinet houdt voorlopig vast aan het originele plan.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door adviseur Leo Prins. Het artikel verscheen ook op de website van ESB, het vakblad voor economen. Alle data zijn te vinden op de website van het Kadaster.