woningbeleggingen

Het kabinet verlengt de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen tot 1 januari 2021. De huidige regeling zou lopen tot 30 september.

Huizenbezitters die door de uitbraak van het coronavirus in financiële problemen komen, kunnen met hun hypotheekverstrekker een regeling treffen. Onder dezelfde regeling kunnen ondernemers bij de bank aankloppen om uitstel van betaling van leningen aan te vragen. Begin augustus hadden ruim 32.000 consumenten een beroep op de regeling betaalpauze hypotheek gedaan voor een totaalbedrag van € 77 miljoen, en liep het aantal aanvragen op.

Ook andere belastingmaatregelen die bedoeld zijn om ondernemers en particulieren door de coronacrisis te loodsen, worden verlengd tot volgend jaar. Ongeveer 15% van de hypotheekhouders geeft aan de hypotheeklasten (binnenkort) niet op te kunnen brengen.

Huurders in de knel

Voor huurders is de toestand zorgelijker. Een derde van hen heeft onvoldoende inkomen om de huur (in de nabije toekomst) te betalen,  meldt de Woonbond naar aanleiding van een recente peiling van het NIBUD. De belangenvereniging van huurders heeft daarom samen met tal van andere maatschappelijke organisaties een oproep gedaan aan het kabinet om de koopkracht van huurders te verbeteren. Bijvoorbeeld door geld in te zetten voor huurverlaging en voor ruimere huurtoeslag. Ook moet er geïnvesteerd worden in meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Er is al een tekort aan betaalbare woonruimte en de vraag naar betaalbare huur zal door de economische crisis alleen maar toenemen.

Flexibel arbeidscontract

Juist huurders worden volgens de Woonbond onevenredig door de coronacrisis getroffen. Veel mensen die door de crisis in de problemen komen hebben een flexibel arbeidscontract. Maar liefst 41% van de mensen met een flexibel arbeidscontract geeft aan een inkomensdaling te hebben gehad in verband met de coronacrisis. Gemiddeld hebben werknemers met een flexibel dienstverband een inkomensterugval van € 930,-. 48% van deze mensen woont in de huursector, terwijl dat bij werknemers met een vast contract slechts 38% is.

De Woonbond roept mensen op haar website op om de petitie voor maatregelen voor huurders te tekenen.