groei woningvoorraad

Beleggers en woningcorporaties kunnen helpen bij het terugdringen van het woningtekort. Dat meldt beleggingsadviesbureau Capital Value. Er moet dan wel gewerkt worden aan intensivering van de vergunningverlening.

Er is volgens Capital Value ruimschoots kapitaal beschikbaar om meer huurwoningen te realiseren. Het woningtekort liep in de eerste helft van 2020 verder op tot 331.000 woningen en zal naar verwachting verder oplopen tot 415.000 woningen in 2024. Alleen al om het woningtekort op het huidige niveau te houden (en niet verder te laten oplopen) zijn de komende vijf jaar minimaal 75.000-100.000 nieuwe woningen per jaar nodig.

Onvoldoende bouwvergunningen

Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen kwam in het tweede kwartaal van 2020 uit op ruim 14.700. Dit totaal kwam voort uit een sterke laatste maand (juni) van het kwartaal, waarin 5.270 bouwvergunningen werden verleend. Als deze trend doorzet en de aantallen uit het eerste en tweede kwartaal worden doorgetrokken, is het verlenen van 60.000 vergunningen in 2020 nog mogelijk. Dat aantal is zo’n 12.000 hoger dan de schattingen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in april van dit jaar en zelfs enkele duizenden boven het aantal verleende vergunningen in 2019. Toen werden er 57.000 vergunningen verleend. Toch is het aantal ruim onvoldoende om het woningtekort terug te dringen.

Dreigende faillissementen ondermijnen nieuwbouw van woningen

Het te lage aantal afgegeven bouwvergunningen heeft ook effect op de orderportefeuilles en het voortbestaan van bouwbedrijven. Het aantal faillissementen in de bouwsector nam in de afgelopen twee kwartalen licht af tot zo’n 117 bedrijven (0,06% van het totaal aantal bouwbedrijven). De verwachting is echter dat in de periode oktober 2020 tot oktober 2021 veel meer bouwbedrijven failliet zullen gaan. Die mogelijke faillissementen zijn nu nog niet zichtbaar omdat de bouwsector de klap van de crisis pas later krijgt, als de huidige, lopende opdrachten zijn voltooid en er geen nieuw werk meer kan worden aangenomen.

Het aantal faillissementen in de bouwsector kan net zo hoog worden als tijdens de kredietcrisis, met circa 1.760 faillissementen in een jaar tijd, zegt het door Capital Value aangehaalde databureau Altares Dun & Bradsheet. Dat zijn er gemiddeld 440 per kwartaal. Ook het EIB uitte in april zorgen over een mogelijk verlies van mogelijk 40.000 banen in de bouw.

Het te lage aantal afgegeven bouwvergunningen zorgt zo voor schade aan de economie. En dat is onnodig, vindt Capital Value. “Beleggers hebben voor de komende drie jaar 26 miljard euro beschikbaar voor investeringen in (nieuwbouw)woningen”, zegt directeur Marijn Snijders. “Daarmee moet het mogelijk zijn om de bouwsector aan het werk te houden, faillissementen te voorkomen en bovendien terugdringen van het woningtekort.” Hij pleit voor een intensivering van het vergunningentraject door overheid en marktpartijen voor nieuwbouwprojecten. “Daarmee kunnen Nederlandse en internationale pensioenfondsen en corporaties blijven investeren en kunnen we voorkomen dat het woningtekort de komende jaren nog verder oploopt.”