Leegstand maakt centra onaantrekkelijk

In het licht van de toenemende leegstand in de binnensteden, wil minister Kamp van Economische Zaken het aantal vierkante meters aan winkelruimte fors terugdringen. Een landelijk team moet dit helpen realiseren. Een van de ideeën is om de winkelpanden te transformeren tot woningen.

In het licht van de toenemende leegstand in de binnensteden, wil minister Kamp van Economische Zaken het aantal vierkante meters aan winkelruimte fors terugdringen. Een landelijk team moet dit helpen realiseren. Een van de ideeën is om de winkelpanden te transformeren tot woningen.

Tegenover de NOS verklaart minister Kamp dat de recente faillisementen van V&D en andere ketens nog maar weer eens duiden op de structurele veranderingen in de detailhandel, met de verschuiving naar online winkelen als belangrijkste oorzaak. Het gevolg is 20 procent leegstand in de Nederlandse winkelgebieden. Dit moet snel worden teruggedrongen. Een landelijk team gaat daarbij gaat helpen, in samenwerking met provincies, gemeenten, de detailhandel en de vastgoedsector. Een van de ideeën is om van winkels woningen te maken.

Compacte winkelgebieden

Verschillende gemeenten zijn al in samenwerking met Rijksoverheid bezig om het aantal winkelpanden te verminderen, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen aan te passen om van winkels woningen te maken. “Denk aan straten die naar een winkelgebied toelopen”, aldus de minister. „Je kunt de winkels daar weghalen, naar het centrum brengen en er woningen voor in de plaats doen. Op die manier wordt het centrum aantrekkelijker en moderner.”

Leuke winkelervaring

Winkels zijn volgens Kamp nu vaak te veel verspreid over een groot gebied. “Dan komen mensen niet. Zij willen in een compact gebied veel winkels bij elkaar hebben waar winkelen weer leuk wordt. Dat moeten we organiseren.”