Vastgoed Nieuwbouw Woningmarkt

Een ‘monsterverbond’ van woningmarktpartijen heeft woensdag 23 mei zijn handtekening gezet onder de Nationale woonagenda van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Inzet van de minister is de bouw van jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen tot 2025.

Een ‘monsterverbond’ van woningmarktpartijen heeft woensdag 23 mei zijn handtekening gezet onder de Nationale woonagenda van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Inzet van de minister is de bouw van jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen tot 2025.

Naast het sneller bouwen van meer woningen zijn het beter benutten van de bestaande voorraad en het betaalbaar houden van wonen speerpunten uit de Nationale woonagenda. In de  woonagenda staan de prioriteiten van Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Vastgoed Belang, Vereniging Eigen Huis, Woonbond en het Rijk. Zo zorgen zij voor een beter werkende woningmarkt voor zowel de korte als de lange termijn. De Nationale woonagenda is door minister Ollongren naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Waarschuwing van Brussel

De bekendmaking van de gezamenlijke inspanning van de overheid, bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, verhuurders, investeerders, makelaars en bewonersorganisaties valt samen met een waarschuwing vanuit Brussel dat Nederland meer werk moet maken van de hervorming van zijn woningmarkt. De Europese Commissie zegt onder andere ‘concrete plannen’ te missen voor de bouw van meer betaalbare woningen en roept op tot actie dit en volgend jaar.

Overheidsfonds voor bouwprojecten

“Er moeten 75.000 woningen per jaar bij tot 2025 om te voldoen aan de behoefte”, zegt minister Ollongren. “Dat halen we alleen als we bestaande plannen versnellen.” Ollongren ziet zichzelf als aanjager. Zo’n rol is nodig omdat om verschillende redenen bouwplannen soms niet van de grond komen. Zelf start zij een overheidsfonds voor bouwprojecten in binnensteden waarbij bijvoorbeeld kantoren worden omgebouwd tot woningen. Zulke projecten zijn ingewikkeld en duur.

Koers voor de komende jaren

De gezamenlijk benoemde acties bepalen de koers voor de komende jaren voor alle betrokken partijen. Bouwplannen zijn niet in één dag getekend, huizen worden niet binnen een week gebouwd en de problemen in de huursector zijn niet in een maand opgelost. De uitwerking en uitvoering van de acties uit de Nationale woonagenda zal daarom in verschillende trajecten, in verschillende samenstellingen en in verschillende snelheden gaan.

Aedes en Woonbond kritisch

De koepel van woningcorporaties Aedes en de Woonbond zijn bezig met afspraken om de prijs voor huurwoningen zo laag mogelijk te houden. IVBN en Vastgoedbelang zullen hierbij aansluiting zoeken vanwege hun positie als verhuurders in het gereguleerde segment. Aedes heeft de Nationale Woonagenda ondertekend, maar directeur Jeroen Pepers uit zich kritisch over het kabinetsbeleid. “Hetzelfde kabinet dat zegt dat wonen zo belangrijk is, heeft een hele hoge belasting op onze huurinkomsten, daardoor is onze rol beperkt.” Woningcorporaties konden een korting op deze verhuurdersheffing krijgen in ruil voor nieuwbouwplannen, maar die regeling heeft Ollongren gesloten. Binnen korte tijd was er al voor €700 miljoen aan korting aangevraagd en was het budget op. Maar volgens de Woonbond is er genoeg geld over om de sociale huren te verlagen en nieuwe corporatiewoningen te bouwen.

Excessen op woningmarkt aanpakken

Verder hebben de partijen afgesproken dat zij negatieve invloeden op de woningmarkt gaan aanpakken, zoals te veel verhuur aan toeristen in plaats van aan vaste bewoners, huisjesmelkers en andere malafide verhuurders en vakantieparken die onterecht voor vaste bewoning gebruikt worden. “Door de grote vraag op de woningmarkt zie je excessen als veel te hoge huren en zelfs intimidatie”, zegt Ollongren. “Laten we zorgen dat van de situatie de komende jaren geen misbruik kan worden gemaakt.”

Bouwbedrijven

Voor de achterban van voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, de organisatie van aannemers en bouwbedrijven, is er veel geld te verdienen. De bedrijfstak kreeg grote klappen tijdens de financiële crisis maar is zich aan het herstellen. Verhagen spreekt van een enorme urgentie. Hij gaat nog voor het eind van het jaar concrete afspraken maken met provincies en gemeenten over waar welke nieuwe wijken gebouwd kunnen worden. Daarbij moeten bouwbedrijven wel het personeelstekort zien op te lossen. Ook het krijgen van bouwgrond met de nodige vergunningen levert nog vaak problemen op, zegt Verhagen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten vol vertrouwen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten ziet dit met vertrouwen tegemoet. “Er moeten natuurlijk wel genoeg handjes en genoeg geld zijn voor al die bouwplannen”, zegt directeur Edward Stigter. “Maar als al deze partijen samenwerken moeten we die 75.000 woningen kunnen halen.”

Bij de uitwerking van de Nationale woonagenda wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het Interbestuurlijk programma, het Klimaatakkoord, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de Bouwagenda.

Bron: Nos.nl, FD.nl en Rijksoverheid.nl