In mei van dit jaar werden 3.193 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is 39% meer dan in mei 2019 en 18% meer dan het langjarig gemiddelde. Dit blijkt uit de cijfers die NVB-Bouw, Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, heeft verzameld.

De branchevereniging verzamelde cijfers van de afbouwgarantiecertificaatverstrekkers Bouwgarant, SWK en Woningborg. Het is wel steeds lastiger om geschikte locaties te vinden voor nieuwe woningen. Veel gemeenten kampen met ondercapaciteit, terwijl de woningnood juist toeneemt.

Vooral in de provincies Zuid-Holland (763 nieuwbouwwoningen verkocht) en Noord-Brabant (533 nieuwbouwwoningen verkocht) was de verkoop zeer hoog te noemen. Voor heel 2020 staat de teller nu op 13.786 verkochte nieuwbouwwoningen, dat is 3% hoger dan in 2019.

Woningtekort

Ondanks de zware economische tegenwind ervaren bouwondernemers weinig problemen in de verkoopfase. Door het enorme woningtekort van 331.000 woningen is er een zeer grote vraag naar nieuwbouw. Ook de bouw zelf heeft goed kunnen doordraaien ondanks de coronacrisis. Daarvoor is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ ontwikkeld.

Wel ervaren veel projectontwikkelaars problemen met het vergunningtraject. Terwijl de Corona-maatregelen dat wel toelaten zijn er bij gemeenten nog veel contactbeperkingen, wat vooral projecten in de beginfase treft. “De mogelijkheden voor een nieuw woningbouwplan bespreek je minder gemakkelijk digitaal” merkt Piet Adema, voorzitter van NVB-Bouw, op. “Ook duren beroepsprocedures van woningbouwprojecten die dicht bij de verkoopfase zitten nu langer, omdat bijvoorbeeld rechtbanken nog niet op volle kracht draaien.”

Locatietekort verder toegenomen

Dit vormt een grote uitdaging voor de bouw: sinds 2018 kampt de woningbouw met een groot tekort aan geschikte locaties en door de Stikstof/PFAS-impasse en coronamaatregelen is het locatietekort verder toegenomen. Het is volgens NVB-Bouw juist nu zaak de investeringen in woningbouw te intensiveren, zodat de economie weer op gang komt. De vereniging steunt daarom de woningbouwalliantie en vooral de voorstellen die zorgen voor woningbouwversnelling. Het is cruciaal dat het Rijk lokale bestuursorganen financieel ondersteunt, zodat ze hun activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening verder kunnen uitbreiden.