Vastgoed Actueel Ger Jaarsma interview NVM-PE

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM heeft besloten om de verplichte permanente educatie (NVM-PE) voor aangesloten makelaars en taxateurs per 1 januari 2018 te laten vervallen.  De basisvakbekwaamheid van makelaars, taxateurs en medewerkers wordt volgens de NVM voldoende geborgd door externe registers. Vastgoed sprak erover met voorzitter Ger Jaarsma.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM heeft besloten om de verplichte permanente educatie (NVM-PE) voor aangesloten makelaars en taxateurs per 1 januari 2018 te laten vervallen.  De NVM-PE dateert uit de tijd dat er nog geen externe certificering met permanente educatie bestond. Inmiddels wordt de basisvakbekwaamheid van makelaars, taxateurs en medewerkers voldoende geborgd door externe registers. Vastgoed sprak erover met voorzitter Ger Jaarsma.

De beslissing om de voorgeschreven verplichte permanente educatie (NVM-PE) voor aangesloten makelaars en taxateurs te laten vervallen is genomen tijdens de ledenvergaderingen Wonen, Business en Agrarische en Landelijk Vastgoed.  De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2018. De educatieverplichtingen met bijhorende regels voor 2017 blijven gelden.

Meer ondernemersvrijheid

Volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma ligt dit besluit in lijn met de Visie 2020 om NVM-leden meer ruimte te gunnen om zelf invulling te geven aan de kwaliteit die het kantoor levert. Onderdeel daarvan is zorgen voor voldoende kennis en kunde op het bestreken terrein. “Kwaliteit dient in de genen te zitten van de mensen en de organisatie. Ondernemingen kunnen daar op verschillende wijze invulling aan geven. Het afdwingen vanuit de NVM van het volgen van permanente educatie, bovenop die van de certificering, beperkt de ondernemer in zijn keuzes. De vroegere PE-criteria kwamen uit een tijd dat nog niemand anders eisen stelden aan de actualiteit van de kennis van de makelaar. Je werd één keer beëdigd en dat was het.  Daarom hebben we destijds ook de Academie voor Vastgoed (destijds SOM) opgericht en een PE-verplichting ingevoerd. Maar inmiddels kunnen we constateren dat door de oprichting van VastgoedCert in 2004 en met de komst van de NRVT in 2015 er nu van drie kanten een behoorlijke educatieverplichting is. En dat is wel wat veel. Zoveel dat het bijhouden van specialistische kennis er snel bij inschiet.” 

PE certificering goed monitoren

De educatieverplichtingen van de (her)certificering worden volgens de vereniging nu al vaak gebruikt om aan de NVM-PE te voldoen. Jaarsma: “Wij zien dat de VastgoedCert en de NRVT de educatieverplichting voor de jaarlijkse certificering goed op orde hebben, We blijven de kwaliteit en kwantiteit van de educatie die de registers eisen en waaraan zij PE punten toekennen, goed monitoren. Als er specifieke wetswijzigingen zijn of ontwikkelingen die wij heel belangrijk vinden en die de registers niet toevoegen aan de PE, zullen wij het zelf verplicht stellen.”

NVM wel klankbordfunctie

Daarbij heeft de NVM wel een klankbordfunctie richting de onafhankelijke registers. De NVM heeft een lid in de centrale raad van de NRVT, bij VastgoedCert zit de NVM in het bestuur en bij beide deelt de NVM actief mee in verschillende werkgroepen. “Wij achten de PE van VastgoedCert en NRVT op dit moment van dusdanige kwaliteit dat wij erop vertrouwen dat zij de actualiteit van de basisvakbekwaamheid bij  onze leden kunnen waarborgen.”, benadrukt Jaarsma.

Recente kritiek op NRVT

Dat het NRVT recentelijk veel kritiek te voorduren kreeg van onder meer het RICS, VastgoedPRO en de NVM, doet niets af aan dat vertrouwen, aldus de voorzitter. “Er heerste veel bestuurlijke onrust bij de NRVT , waarover ook wij onze zorgen hebben geuit. Maar wij zien dat het register die kritiek goed oppakt en juiste stappen zet. Nu er bestuurlijke rust is, keert ook het vertrouwen in de organisatie terug.” 

Welke trainingen krijgen PE-punten?

De vraag rijst nu welke trainingen en opleidingen PE-punten toegekend zullen krijgen: zijn dat enkel vaktechnische onderwerpen, of kunnen vakken als marketing, social media en technologische ontwikkelingen ook onderdeel uitmaken van de verplichte educatie voor woningmakelaars. “Persoonlijk vind ik, vanuit een voortschrijdend inzicht, dat goede trainingen over het laatste soort onderwerpen, die tegenwoordig medebepalend zijn voor de succesvolle uitoefening van het vak, wel onderdeel zouden moeten uitmaken van de PE. Kwaliteit van makelaars gaat immers over vaktechnische vraagstukken maar zeker ook over hoe men communiceert met en zich presenteert richting zijn klanten. Maar dat is enkel mijn mening als voorzitter van de NVM. Nogmaals: de registers zijn onafhankelijk in hun keuzes waaraan zij PE punten toekennen.”

Ruimte voor eigen invulling en motivatie

Door het verplichte karakter weg te nemen verwachten de vakgroepbesturen dat deelnemers meer gemotiveerd kiezen voor aanvullende educatie of andere vormen van kennisvergaring, naast de certificeringsverplichtingen. Jaarsma: “Belangrijkste is dat we onze makelaars nu in plaats van heel veel extra verplichtingen, ruimte geven om eigen keuzes te maken. Het verlengen van hun certificering zou enkel een basis moeten vormen voor hun eigen ontwikkeling. Maar wij weten zelf natuurlijk ook hoe druk onze leden zijn. Dus we zullen ook nu nog blijven zien dat veel makelaars hun opleidingen in het voorjaar nog afzeggen omdat ze die periode te druk zijn met woningen verkopen, om vervolgens tegen het einde van het jaar zich te realiseren dat ze nog even flink aan de bak moeten. Dat is ook een beetje makelaar-eigen. Toch vertrouwen wij erop dat heel veel makelaars de extra ruimte zullen invullen met trainingen en opleidingen die zij van meerwaarde achten voor hun eigen specifieke dienstverlening, ongeacht of daar nu punten aan verbonden zijn. De prioriteit moeten immers liggen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening, in de breedste zin van het woord.” Tenslotte hoopt de NVM ook dat op deze manier opleiders nog meer uitgedaagd worden een aantrekkelijk en vernieuwend aanbod voor makelaars en taxateurs  te ontwikkelen