Vastgoed Actueel hypotheekaanvraag

Er komt toch weer een overgangstermijn van een maand voor huizenkopers die in 2017 een hypotheek aanvragen, maar pas in 2018 een definitief aanbod van hun geldverstrekker krijgen. Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een motie van VVD-politicus Jan Middendorp over dit actiepunt.

Er komt toch weer een overgangstermijn van een maand voor huizenkopers die in 2017 een hypotheek aanvragen, maar pas in 2018 een definitief aanbod van hun geldverstrekker krijgen. Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een motie van VVD-politicus Jan Middendorp over dit actiepunt.

Eerder wilden voormalig minister van Binnenlandse Zaken Plasterk en toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog de datum van het definitieve aanbod van de geldverstrekker leidend houden voor de leennorm. Volgens het AFM hebben hypotheekadviseurs en- verstrekkers goed zicht op de doorlooptijden van een hypotheekaanvraag en kunnen ze dus inschatten of een bindend aanbod nog in 2017 wordt uitgebracht. “Als dit niet het geval is, dan is het belangrijk dat huizenkopers tijdig worden geïnformeerd over de wijzigingen in de leennormen zodat ze daar rekening mee kunnen houden”, vertelde de toezichthouder aan am:web.

Nieuwe regels

Dit terwijl er vorig jaar wel een overgangstermijn van een maand was. “Omdat er vorig jaar sprake was van nieuwe regels over het bindend aanbod gold er een overgangstermijn”, lichtte de AFM volgens am:web toe.  “Het is belangrijk dat hypotheekverstrekkers een aanvraag efficiënt beoordelen zodat een huizenkoper niet te lang in onzekerheid hoeft te blijven of hij de hypotheek kan krijgen. Dit is vooral belangrijk bij een financieringsvoorbehoud. In het hypotheekadvies kan al rekening worden gehouden met de nieuwe leennormen als verwacht wordt dat er volgend jaar geen bindend aanbod is. Daarom is er dit jaar geen overgangstermijn. Als het in een individuele situatie verantwoord is, kan door hypotheekverstrekkers onderbouwd worden afgeweken van de geldende leennormen– de zogenoemde explain mogelijkheid.”

Onzekerheid

Middendorp diende echter een motie in, omdat ‘huizenkopers onzekerheid ervaren vanwege de regelgeving uit de Mortgage Credit Directive wanneer hun hypotheekaanvraag over het kalenderjaar heen gaat.’ In de motie wordt ook aan het kabinet gevraagd om in gesprek te gaan met hypotheekadviseurs en -verstrekkers, NVM, Nibud en NHG om tot een werkbare oplossing te komen voor de overgangstermijn van de LTI-leennorm.

Nu de motie van Middendorp is aangenomen, valt een hypotheekaanvraag in 2017 met een definitief aanbod in januari 2018 nog onder de leennormen van 2017. Zo kan de consument maximaal 101 procent van de woningwaarde lenen. In 2018 wordt dit 100 procent.

Bron: NU.nl, InFinance, am:web.