Nadenken

Tweederde van de ondernemers en managers in Nederland zien innovatie en productontwikkeling als veruit de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd. In de helft van de gevallen zijn ze van mening dat het opleiden van het personeel om veranderingen het hoofd te bieden ook op het prioriteitenlijstje thuishoort.

Tweederde van de ondernemers en managers in Nederland zien innovatie en productontwikkeling als veruit de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd. In de helft van de gevallen, als tweede speerpunt, zijn ze van mening dat het opleiden van het personeel om veranderingen het hoofd te bieden, op het prioriteitenlijstje thuishoort. Het aangaan van samenwerkingsverbanden completeert de top drie als belangrijke stappen die gezet moeten worden.

Dit blijkt uit de FIT Business Monitor, een gezamenlijk jaarlijks onderzoek van Finext, Improved Corporate Finance en The Review Group onder 3.000 ondernemers en managers die werkzaam zijn in verschillende branches bij zowel kleine als grote organisaties. Voor het realiseren van de juiste verandering geeft 55% van de ondernemers aan dat het businessplan voor dit jaar veel vernieuwing en uitdagingen bevatten ten opzichte van het plan van vorig jaar. Om tunnelvisie te voorkomen, heeft één op de vijf een externe adviseur ingeschakeld om mee te kijken. Opmerkelijk is dat 9% van de ondernemers en managers nog steeds zonder plan werkt en dat slechts 8% het plan in enige vorm bij zijn klanten heeft getoetst.

Klant centraal 

Een klein deel van de respondenten toetst het businessplan dus bij de klant terwijl 63% van plan is om de klant nadrukkelijk te betrekken bij productontwikkeling. Volgens Hein Bronk, partner van The Review Group, toont het nog maar eens aan dat het verschil tussen intentie en gedrag nog groot is. “Die 8% dat zijn de koplopers, zij durven zelfs met de klant om de tafel over hun plan. Dat zijn bedrijven die het verbeteren van de customer experience als topprioriteit hebben benoemd, de rest moet natuurlijk volgen. We gaan eind van het jaar onderzoeken of dat percentage is toegenomen.”

Human en data intelligence

Goed teken is dat de helft van de ondernemers het investeren in personeel tot speerpunt heeft benoemd. Hierbij moet gedacht worden aan opleidingen, maar ook aan vaardigheden als het maken van goede plannen en het analyseren van data. Het opzetten of professionaliseren van business- en data intelligence is ook bij de helft van de ondernemers een belangrijk initiatief. “Dat past in het verder verlagen van de complexiteit binnen organisaties. Processen vereenvoudigen, data analyseren met behulp van de juiste expertise en software en hierdoor klanten beter te begrijpen en het bedrijf wendbaarder te maken. Dat vraagt ook om andere vaardigheden van professionals,” aldus Maarten Bronda, consultant bij Finext.

Verkoop 

Vijftien procent van de ondernemers is van plan dit jaar de organisatie transactie gereed te maken door bijvoorbeeld funding, kapitalisatie of M&A. Een op de tien respondenten geeft zelfs aan het bedrijf te willen verkopen. “Strategische keuzes die gericht zijn op groei en innovatieve stappen zijn meestal inclusief kapitaal versterking. Funding door derden heeft de voorkeur boven traditionele funding middels bankfinanciering. Dat 10% ook nog eens zijn bedrijf wil verkopen, is een trend die ook internationaal zichtbaar is. De wens om de optie tot verkoop serieus te onderzoeken kent een aantal (strategische) redenen zoals; een toenemende complexiteit in de internationale uitrol van bedrijven, zwaardere concurrentie, een hoge bedrijfswaardering en schaalvergroting, aldus Frank Verbeek, managing partner van Improved Corporate Finance. Thema’s In het onderzoek is gevraagd naar welke thema’s men bezighoudt. Belangrijkste ontwikkelingen diegenoemd zijn: duurzame economie (37%) en digitalisering/robotisering (35%). De wet DBA is slechts voor 16% een dossier waar men wakker van ligt en slechts 7% heeft kopzorgen bij het presidentschap van Donald Trump.