65-plussers schenken gemiddeld 4.000 euro per jaar

Bijna één op de drie huishoudens van 65-plussers heeft in de afgelopen twee jaar naar eigen zeggen geld geschonken. Zij schonken in 2015 en 2016 gemiddeld zo’n vier duizend euro per jaar.

Bijna één op de drie huishoudens van 65-plussers heeft in de afgelopen twee jaar naar eigen zeggen geld geschonken. Zij schonken in 2015 en 2016 gemiddeld zo’n vier duizend euro per jaar. Vrijwel altijd ging het om schenkingen aan kinderen of kleinkinderen.

De totale jaarlijkse schenkingen van alle 65-plussers tellen hiermee op tot gemiddeld zo’n 2,4 miljard euro. Dat blijkt uit de ING Financieel fit Special. Ook onder 55- tot 65-jarigen wordt relatief vaak geschonken. Zij gaven de afgelopen jaren in totaal zo’n 1,2 miljard euro per jaar weg.

Groep 25- tot 35-jarigen

Een belangrijk deel van de schenkingen komt terecht bij 25- tot 35-jarigen. Een kwart van hen geeft aan in de afgelopen twee jaar een schenking te hebben ontvangen. Ze rapporteren een gemiddeld ontvangen bedrag van zo’n 10.000 euro. Dit zou in totaal uitkomen op ruim 1,5 miljard euro per jaar.

Volgens ING is het ook juist deze groep jongeren en jongvolwassenen (35-minners) die tijdens de crisis veel van hun vermogen zagen verdampen. Hun vermogen – exclusief het eigen huis en de daarop rustende hypotheekschuld – was in 2007 nog gemiddeld 24.000 euro. In 2015 bezaten 35-minners gemiddeld nog maar 15.000 euro. Dat is bijna 40% minder.

30 miljard te schenken

De komende decennia zullen vermogensoverdrachten vermoedelijk steeds groter worden, denkt ING. Veel van de ‘babyboomers’ die nu met pensioen gaan zijn welvarend. 65-plussers geven aan gemiddeld zo’n 10% van hun huidige financiële vermogen bij leven te willen schenken. Bij rijkere 65-plussers ligt dit aandeel hoger dan gemiddeld. De huidige 65-plussers zullen hiermee in totaal naar schatting nog zeker zo’n 30 miljard euro bij leven weggeven.

65-plussers zouden idealiter zo’n 20% van hun financieel vermogen willen nalaten via erfenissen, zo blijkt uit de Barometer. Dit bedrag is dus gemiddeld twee keer zo groot als het bedrag dat ze bij leven willen schenken.

Bron: InFinance