stijging hypotheekrente

Het aantal hypotheekaanvragen is in augustus vrijwel gelijk als in dezelfde maand vorig jaar. Opvallend is de sterke daling in het aandeel aanvragen met NHG ten opzichte van augustus 2020. De oversluiters en gepensioneerden zijn juist enorm in aandeel gestegen.

Dat blijkt uit cijfers die het Hypotheken Data Netwerk (HDN) heeft gepubliceerd. In augustus werden 34.149 hypotheekaanvragen geregistreerd, in augustus 2020 34.108.

Het totaal aantal gepasseerde hypotheken lag in augustus op 37.941 en besloeg een volume van € 9,4 miljard. Dit is een stijging van € 600 ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, toen het volume nog € 8,8 miljard bedroeg.

Oversluiters en gepensioneerden

De consumenten die hun hypotheek omzetten naar een nieuwe hypotheek, de oversluiters, domineren al maanden de hypotheekmarkt. Waar zij in augustus 2020 nog goed waren voor 5.429 hypotheekaanvragen zijn dat er nu 7.293, een stijging van 34%, meldt HDN.

Ook consumenten met een gemiddeld hogere leeftijd en een inkomen uit pensioen of uitkering laten een sterke stijging zien van 25% ten opzichte van een jaar eerder. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de historisch lage rente. Voor 50-plussers die willen scheiden, is de overwaarde van de woning een steeds groter probleem.

NHG

HDN: “Als we verder inzoomen op de verschillende soorten klanten, valt op dat het aandeel klanten waarvoor NHG van toepassing is, aanzienlijk is afgenomen. Dit zijn de ‘Doorstromer NHG’, ‘Starter Stabiel’ en ‘Starter Jong’. Hun aandeel in de hypotheekmarkt ging er in vergelijking met augustus 2020 59%, 38% en 34% op achteruit. Waar in augustus 2020 nog 32% van de hypotheekaanvragen met NHG werd afgesloten is dat de afgelopen maand nog 22%, een daling van 10 procentgpunt.”

Lange rentevaste periode

Naast hypotheekaanvragen rapporteert HDN sinds dit jaar ook over het totaal aantal afgesloten hypotheken. “Hiermee is het volume van de totale hypotheekmarkt inzichtelijk. In augustus zijn er in totaal 37.941 hypotheken gepasseerd voor een bedrag van € 9,4 miljard. Dit is een stijging van € 600 miljoen in vergelijking met dezelfde maand in 2020.

Consumenten hebben een duidelijke voorkeur voor een lange rentevaste periode. In volume is in augustus voor € 7,3 miljard vastgezet voor 15 jaar of langer, terwijl dit een jaar eerder nog € 6,5 miljard was. Voor wat betreft de leeftijden van consumenten, concluderen wij dat de leeftijdscategorieën 20-30 en 40-50 jaar in volume nagenoeg gelijk zijn gebleven, waar de overige leeftijdscategorieën een duidelijke stijging laten zien.”

HDN registreert via het HDN-platform 85% van het totaal aantal hypotheekaanvragen en rapporteert over 100% van de passeringen.