platform Cirkl

Een nieuw woningplatform van startup Cirkl moet de huizen van woningzoekers zichtbaar maken. Een gebruiker krijgt pas toegang tot het platform als de eigen woning via het platform wordt aangeboden.

Door de woningzoeker niet langer alleen als koper, maar ook als verkoper te zien, hoopt Cirkl het woningaanbod in Nederland te vergroten. Om inzage te krijgen in het online woningaanbod via Cirkl, moet een woningzoeker eerst zijn eigen woning via het platform aanbieden. Het platform is vanaf deze week live.

Uit cijfers van de NVM blijkt dat Nederland nooit eerder een krappere koopwoningmarkt kende dan nu. De krapte-indicator is 1,9. Dit betekent dat woningzoekers in het derde kwartaal van 2020 uit minder dan twee huizen konden kiezen. Ook Cirkl deed onderzoek en berekende dat er ruim 150.000 mensen in het bezit van een koophuis op zoek zijn naar een nieuwe woning. Vaak zetten mensen hun eigen woning pas te koop als ze zelf een nieuwe plek hebben gevonden. Op de vraag of zoekers ook geïnteresseerd zouden zijn in het aanbod van kopers, antwoordt het merendeel positief. Dit was voor ondernemer Jeroen Wilhelm reden genoeg om het platform Cirkl te starten.

Voorwaarden platform Cirkl

Om mee te kunnen doen op het platform van Cirkl moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Een woningzoeker moet na het invullen van zijn woonwensen zijn of haar eigen woning aanbieden en mag deze alleen via Cirkl aanbieden. Om de doorstroming met starters of huurders, te bevorderen, krijgt ook deze groep gedoseerd toegang tot het platform.

Een woningzoeker krijgt toegang tot het platform via een makelaar die is aangesloten bij een van de drie grote brancheverenigingen: NVM, Vastgoedpro of VBO. Dit is grofweg 95% van de markt. “Makelaars die zijn aangesloten bij een branchevereniging moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsregels. Er is een klachtenregeling en er zijn procedures om geschillen tussen klant en makelaar op te lossen. Bovendien checkt een makelaar of de ingevulde gegevens bij een woningaanbod kloppen, zodat bijvoorbeeld het aantal vierkante meters of de staat van de woning later niet tot meningsverschillen leiden”, licht Wilhelm toe.

Fuzzy-search algoritme

Een woningzoeker, die wordt uitgenodigd door de makelaar, vult na het aanmelden op het online platform zijn woonwensen in. Toegang tot het woningaanbod krijgt hij zodra zijn eigen woning is geaccepteerd. Door middel van een matchingsmodule krijgt de woningzoeker elke dag een aantal woningen aangeboden, waar hij doorheen kan swipen en een interessant aanbod op kan slaan. Op elk moment kan hij zijn woonwensen aanpassen, waarna het aanbod een dag later aan deze wensen voldoet.

Het selecteren van woningen voor een bepaalde zoeker gebeurt met een zogeheten ‘fuzzy search’-algoritme. Dit wil zeggen dat het algoritme niet alleen woningen die volledig voldoen aan alle eisen toont, maar ook het aanbod dat voor 80 of 50% matcht met de zoekopdracht. Cirkl toont het scoringspercentage wordt bij het zoekresultaat. Het uiteindelijke doel is om het zelflerende algoritme verder te ontwikkelen, zodat Cirkl op basis van het klikgedrag andere woningen kan tonen.

Het platform van Cirkl is binnen het Mendix Startup Programma. Het Mendix Startup Programma geeft ondernemers met een innovatief idee de mogelijkheid om een product snel naar de markt te brengen door de licentiekosten zeer laag te houden, toegang te geven tot hulpmiddelen als de Mendix Marketplace en de developer community en het gratis verkrijgen van Mendix-certificering.