f83dc70de823e825902c8876cc77aac4_L

Klanten van de Rabobank hebben in 2014 opnieuw meer afgelost dan het jaar er voor. Mede door de tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling was het volume van extra aflossingen 25 procent hoger dan in 2013. In 2014 losten klanten circa 4 miljard euro extra af (in 2013 was dat 3,2 miljard). In geen enkel jaar is er door klanten van de Rabobank zo veel afgelost als in 2014. Eerder meldden ook ING al dat in de eerste 11 maanden an 2014 flink meer was afgelost dan voorheen het geval was.

Klanten van de Rabobank hebben in 2014 opnieuw meer afgelost dan het jaar er voor. Mede door de tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling was het volume van extra aflossingen 25 procent hoger dan in 2013. In 2014 losten klanten circa 4 miljard euro extra af (in 2013 was dat 3,2 miljard). In geen enkel jaar is er door klanten van de Rabobank zo veel afgelost als in 2014. Eerder meldden ook ING al dat in de eerste 11 maanden an 2014 flink meer was afgelost dan voorheen het geval was.

In 2014 maakten extra aflossingen met bedragen boven de 50.000 euro 42 procent uit van het totaal volume extra aflossingen. Dat zijn grotendeels aflossingen die gedaan werden dankzij de schenkingsvrijstelling. Met name in december was er een hausse aan extra aflossingen. Klanten losten in deze maand ongeveer één miljard euro extra af, een kwart van het totale bedrag aan extra aflossingen in 2014.
 
Theo Harms, manager Hypotheken bij de Rabobank: “Blijkbaar heeft de verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro veel klanten geprikkeld om extra te gaan aflossen op hun hypotheek. Het aantal aflossingen met bedragen boven 50.000 euro wijst daar op. We merken dat klanten vaak niet weten dat er nog steeds een schenkingsvrijstelling bestaat van 52.752 euro. Die geldt als ouders schenken aan hun kinderen van 18 tot 40 jaar en het geld gebruikt wordt voor de woning bijvoorbeeld om af te lossen. Daar willen we onze klanten meer op wijzen.”
 
Harms: “De vrijstelling is niet de enige reden waarom er meer afgelost werd. Ook de lage spaarrente is voor veel mensen een stimulans om extra af te lossen. Extra aflossen is bovendien een maatschappelijke trend. Een paar jaar geleden was het helemaal niet de gewoonte om af te lossen. Woningeigenaren zijn zich meer bewust van de voordelen van het verlagen van hun hypotheekschuld.”
 
De trend dat klanten van de Rabobank meer aflossen is de laatste jaren al ingezet. De afgelopen drie jaar steeg het gemiddelde afgeloste bedrag per maand van 144 miljoen euro (januari 2012) naar 331 miljoen euro (december 2014). Een stijging van 230 procent in drie jaar tijd.
 
Opvallend was ook dat in december veel starters meer eigen geld inbrachten bij het afsluiten van een hypotheek dan de maanden er voor. De gemiddelde Loan To Value (de hoogte van de hypotheeksom als percentage van de woningwaarde) voor deze groep bedroeg in die maand circa 99 procent terwijl het jaargemiddelde rond de 103 procent lag. “Dat is een opmerkelijke ontwikkeling die we niet eerder zagen”, constateert Harms, “het lijkt er op dat ook hier nog snel gebruik is gemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling voordat die per 1 januari afliep.”

 

Lees ook het bericht over aflossingen bij ING