nieuwbouwvergunningen

Het stadsbestuur van Amsterdam vraagt zich af of er daadwerkelijk elk jaar 7.500 nieuwe woningen in de stad kunnen worden gebouwd, meldt AT5. Dat was wel beloofd door coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Het stadsbestuur noemt het streven ‘zeer ambitieus’.

Het stadsbestuur van Amsterdam vraagt zich af of er daadwerkelijk elk jaar 7.500 nieuwe woningen in de stad kunnen worden gebouwd, meldt AT5. Dat was wel beloofd door coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Het stadsbestuur noemt het streven ‘zeer ambitieus’.

De partijen schreven in het coalitieakkoord dat er tot 2025 elk jaar 7.500 woningen in aanbouw worden genomen, in totaal gaat het dan om 52.500 nieuwe woningen. Een groot deel daarvan moet een sociale huurwoning zijn. 

Neprom wil aanpassing programmering

Ook de Neprom (Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen),  die deelnam aan het periodieke bestuurlijk ‘bouwoverleg’ met de gemeente, is kritisch. Neprom schrijft in zijn nieuwsbrief dat er aan de marktkant grote twijfels bestaan over de haalbaarheid van deze voorgenomen programmering en dat wordt gevreesd voor het afhaken van investeerders en vertraging door afwachtende initiatiefnemers. Dit alles met negatieve consequenties voor de bouwproductie en de woningmarkt.

Constructief overleg tussen wethouders en marktpartijen en aanpassing van de programmering zijn wat Neprom betreft noodzakelijke voorwaarden om de bouwproductie niet in gevaar te brengen. In november moeten de beleidsvoornemens in concreet nieuw beleid zijn omgezet.

Zeer ambitieus

De VVD wilde opheldering over de cijfers in het coalitieakkoord en stelde vragen aan het stadsbestuur. In antwoord op de vragen van de VVD noemt het college van burgemeester en wethouders de belofte van de coalitiepartijen ‘zeer ambitieus’. 

Voor ongeveer twee derde van die 52.500 woningen zijn wel al ‘gevorderde plannen’, dat wordt de ‘planvoorraad’ genoemd. Het gaat vooral om dure huurwoningen en koopwoningen. De afspraken daarvoor liggen al vast en kunnen niet meer gewijzigd worden. Het derde deel dat overblijft moet daardoor vooral sociale of middeldure huur zijn. Daar zijn echter ‘serieuze uitdagingen’ voor.

Toekomstbestendigheid

Zo vraagt het college van burgemeester en wethouders zich af of woningcorporaties genoeg geld hebben, of er genoeg bouwkavels zijn en hoe het zit met de ‘toekomstbestendigheid en duurzaamheid’ van de nieuwe wijken. Een andere zorg is of het zogenoemde Vereveningsfonds, waarbij de de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling gezond worden verrekend, ‘gezond’ kan blijven.

Om daadwerkelijk 7.500 woningen per jaar te gaan bouwen, moeten er snel plannen voor de sociale en middeldure huurwoningen komen. ‘De geschiedenis leert dat zo’n hoge bouwambitie niet eerder meerjarig is gerealiseerd.’

Het stadsbestuur laat verder weten dat er de komende maanden gewerkt wordt om de plannen van de coalitiepartijen ‘om te zetten naar gemeentelijk beleid’. Rond het einde van het jaar moet dat beleid worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. 

Bron: AT5 en Neprom