Vastgoed actueel Camps

Het kabinet moet plannen gaan maken om de hypotheekrenteaftrek nog verder te beperken. Dat adviseert de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps, in zijn nieuwjaarsartikel in economenblad ESB. Daarin pleit hij ook voor een bouwfonds dat nieuwbouwwoningen zou kunnen subsidiëren.

Het kabinet moet plannen gaan maken om de hypotheekrenteaftrek nog verder te beperken. Dat adviseert de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps, in zijn nieuwjaarsartikel in economenblad ESB. Daarin pleit hij ook voor een bouwfonds dat nieuwbouwwoningen zou kunnen subsidiëren.

Volgens Camps zal verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek meer rust brengen op de onstuimige woningmarkt. In tijden van economische groei, zoals nu, raakt die markt al gauw oververhit. De renteaftrek heeft een prijsopdrijvend effect. “Starters kunnen door de sterk gestegen prijzen nauwelijks meer aan een woning komen”, aldus Camps op ESB.nl.

Door de aftrek te beperken kan de rente zijn dempende werk op de vraag beter doen, zo redeneert hij. Bovendien verkleint het de kans op ‘onderwaterhypotheken’, waarbij de lening groter is dan de waarde van de woning.

Doorpakken met hypotheekrenteaftrek

“De combinatie van hoogconjunctuur met de historisch lage rente maakt dit een logisch moment om door te pakken”, schrijft Camps. Rutte III heeft al afgesproken dat de aftrek vanaf 2020 versneld verlaagd wordt, naar 36,9 procent. Camps vindt dat een stap in de goede richting, maar pleit voor een nog verdere beperking. Een percentage noemt hij daarbij niet.

In het algemeen vindt Camps dat het kabinetsbeleid te veel wordt bepaald door schommelingen in de economie. De overheid moet wat hem betreft sturender gaan optreden.

Continu bouwen

Als het gaat om het bouwen van woningen is het voor de continuïteit noodzakelijk dat er in elke conjunctuurfase tijdig voldoende locaties beschikbaar zijn, betoogt Camps. “Vooral omdat er nog een inhaalslag moet worden gemaakt – het huidige woningtekort bedraagt immers 100.000 tot 140.000 woningen.” 

Pleidooi voor een bouwfonds

Het is van belang om de bouwcapaciteit ook in een laagconjunctuur zo veel mogelijk op peil te houden, vervolgt Camps. “Zonder opdrachten is het voor bouwbedrijven moeilijk om mensen in dienst te houden – laat staan te investeren in nieuwe aanwas. Bovendien werken de effecten van de massale uitstroom van personeel tijdens de crisis via een gebrek aan personeel nog lang door. Gelet op hun publieke inbedding, kunnen woningcorporaties hier een belangrijke rol in spelen. Een ‘bouwfonds’ kan de corporaties stimuleren om bouwplannen naar voren te halen door een subsidie per extra nieuwbouwwoning te bieden. Dit zou bijvoorbeeld gefinancierd kunnen worden uit de verhuurderheffing.” 

Meer sturing nodig

Nationale doelen als een stabielere woningmarkt en toekomstbestendig onderwijs worden niet automatisch bereikt, besluit Camps. “Deze doelen vragen om meer sturing vanuit het Rijk.”

Bronnen: NOS en ESB