loft2go-industrial

De mensen achter Urban Popup willen gemeentes wakker schudden. Er is een enorme achterstand in de bouw van woningen voor statushouders en dan hebben we het nog niet eens of de vele woningzoekenden die er al waren. Maar er is ook een oplossing,” aldus Urban Popup founder Marie-Claire Aarts. “Met het afhaal-loket proberen we de procedures te versnellen.”

De mensen achter Urban Popup willen gemeentes wakker schudden. Er is een enorme achterstand in de bouw van woningen voor statushouders en dan hebben we het nog niet eens of de vele woningzoekenden die er al waren. Maar er is ook een oplossing,” aldus Urban Popup founder Marie-Claire Aarts. “Met het afhaal-loket proberen we de procedures te versnellen.”

Gemeentes met achterstanden op hun taakstelling worden uitgenodigd om hun urgentielijst in het afhaal-loket neer te leggen. Urban Popup gaat dan met geïnteresseerde beleggers aan de slag om in zeer korte tijd starterswoningen te realiseren in de leegstaande panden in de betreffende gemeentes. Urban Popup wil 1.000 starterswoningen realiseren in de komende 12 maanden.

Leegstaande kantoren

Urban Popup is de maker van LOFT2GO, modulaire inbouwpakketten waarmee pop-up woningen worden gebouwd in leegstaande kantoren. Het zijn compleet demonteerbare én remonteerbare appartementen, die maatgemaakt worden aangeleverd op de bouwlocatie – de lege kantoorvloer.

Bron: ivvd.nl

Vastgoed Magazine interviewt voor editie 4 Marco Florijn, ambassadeur van het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van gemeenten, woningcorporaties, het COA, de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en nog een aantal andere (overheids-) organisaties. Hij vertelt over de taakstelling van gemeenten en de rol die makelaars kunnen spelen bij het huisvesten van vergunninghouders.