van gijzel

Het tekort aan middeldure huurwoningen brengt de Nederlandse woningmarkt uit balans. Rob van Gijzel is sinds januari voorzitter van de samenwerkingstafel middenhuur en aan hem de pittige taak om het aanbod te vergroten. Vastgoed interviewde hem.  

Het tekort aan middeldure huurwoningen brengt de Nederlandse woningmarkt uit balans. Rob van Gijzel is sinds januari voorzitter van de samenwerkingstafel middenhuur en aan hem de pittige taak om het aanbod te vergroten. Vastgoed interviewde hem.  

Hoe Rob van Gijzel denkt aan de toenemende vraag naar middenhuur tegemoet te kunnen komen? “Partijen verbinden en aanzetten tot concrete actie.” De PvdA’er en oud-burgemeester van Eindhoven, is sinds januari voorzitter van de samenwerkingstafel middenhuur. Op de vraag waarom oud-minister Blok uitgerekend hem heeft gevraagd voor deze lastige job, antwoordt hij: “Ik denk omdat ik in Eindhoven nieuwe vormen van samenwerking heb opgezet tussen allerlei verschillende partijen. In de Brainport werken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen succesvol samen.”

Belangen

Aan de samenwerkingstafel middenhuur heeft Van Gijzel ook met allerhande partijen te maken: de rijksoverheid, gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers, institutionele beleggers, woningcorporaties, huurders, makelaars … Partijen die allemaal andere belangen hebben. “De crux is om een gedeeld belang te definiëren. Het feit dát ze met elkaar aan tafel zitten, vergroot het wederzijds begrip enorm. Ik merk nu al dat partijen minder naar elkaar wijzen en meer bereid zijn om sámen naar oplossingen te zoeken.”

Enorme opgave

Van Gijzel vervolgt: “Bedenk wel, de opgave is enorm. Anderhalf jaar geleden dacht de minister nog dat de komende tien jaar ongeveer 60.000 extra middeldure huurwoningen nodig waren. Maar uit de nieuwste cijfers van de NVM blijkt dat het gaat om maar liefst 200.000 woningen.”

Lees het volledige interview met Rob van Gijzel in de 6e editie van Vastgoed.