NHG

Vereniging Eigen Huis vindt dat de premie die kopers betalen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan worden verlaagd, omdat er de laatste jaren veel minder is uitgekeerd. De Vereniging pleit hiervoor bij de eerstkomende herziening van de NHG-normen.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de premie die kopers betalen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan worden verlaagd. De Vereniging pleit hiervoor bij de eerstkomende herziening van de NHG-normen.

Het aantal mensen dat bij de NHG aanklopte met betalingsproblemen is afgenomen en ook het gemiddeld uitgekeerde schadebedrag is gedaald. Daarom kan de premie omlaag. Het eigen vermogen van de NHG is in acht jaar tijd meer dan verdubbeld tot ruim 960 miljoen euro.

Minder claims

In 2016 werd circa 74 % van de hypotheken met NHG afgesloten. Vorig jaar heeft NHG 22 % minder claims uitgekeerd. Huiseigenaren nemen sneller contact op met hun bank als hun hypotheek lastig betaalbaar dreigt te worden. Zij slagen er dan vaker in om hun eigen huis te behouden, of om het zonder verlies te verkopen.

Lokale verschillen

In Noord-Holland waren de verliezen het laagst, in Groningen en Zeeland gemiddeld het hoogst. Daar spelen nog steeds dalende huizenprijzen, de bevolkingskrimp en de schade aan onderpanden in de NAM-gebieden een rol.

Crisisjaren

De maximale koopsom voor een bestaande woning of nieuwbouwwoning met NHG is € 245.000. Bij een gedwongen verkoop van de woning dekt de NHG de schade, zodat de voormalige eigenaar zonder restschuld verder kan. Kopers betalen voor de zekerheid van NHG eenmalig een premie van 1 % van het hypotheekbedrag. In 2008 was die premie nog 0,45 %. In de crisisjaren liep de premie op doordat meer mensen in financiële problemen kwamen en hun huis met verlies moesten verkopen.