1d3368631835406d8a82be332dc49ee5_L

De gemeente Amsterdam roept ouderen op zich tijdig te oriënteren op verhuizing naar een toekomstbestendige woning. Ruimte hiervoor wordt gezocht in de transformatie van vrijkomende zorggebouwen, het geschikt maken van bestaande woningen met onder meer liften, en aanpasbare nieuwbouw voor mensen met een beperking. Ook wil de gemeente collectieve woon-zorg initiatieven actiever ondersteunen. Dit alles staat in de Nota Met Zorg Wonen.

De gemeente Amsterdam roept ouderen op zich tijdig te oriënteren op verhuizing naar een toekomstbestendige woning. Ruimte hiervoor wordt gezocht in de transformatie van vrijkomende zorggebouwen, het geschikt maken van bestaande woningen met onder meer liften, en aanpasbare nieuwbouw voor mensen met een beperking. Ook wil de gemeente collectieve woon-zorg initiatieven actiever ondersteunen. Dit alles staat in de Nota Met Zorg Wonen.

Hoewel aanzienlijk trager dan in de rest van Nederland, groeit ook het aantal ouderen in Amsterdam sneller. Velen wonen al in een geschikte woning, een deel heeft behoefte aan aanpassingen, anderen moeten op termijn toch verhuizen. Wethouder Wonen Freek Ossel wil met corporaties nadere afspraken maken over de beschikbaarheid van woningen voor ouderen met een smalle beurs, dit om te voorkomen dat ouderen afzien van verhuizing door een onoverkomelijke ‘huursprong’. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan woonvormen in het duurdere segment voor ouderen met een bovenmodaal inkomen. Ossel: “We moeten ruimte geven aan onze groeiende groep ouderen. Het legt weliswaar extra druk op onze woningmarkt, maar tegelijkertijd voorzie ik ook gunstige doorstromingseffecten wanneer ouderen een grotere woning voor een jong Amsterdams gezin achterlaten.”

Scheiden wonen en zorg

Ouderen kiezen er steeds vaker voor langer zelfstandig te wonen. Bovendien richt het kabinetsbeleid zich op het scheiden van wonen en zorg zoals we dat kennen van de klassieke bejaardentehuizen. Wethouder Zorg Eric van der Burg vindt dat een goede ontwikkeling: “Het is prettig als mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun eigen leven houden. Dat ondersteunen we door vanaf 2015 te gaan werken in wijkzorgteams die snelle zorg dicht bij huis bieden. Dit kan echter alleen als we er ook voor zorgen dat er voldoende en geschikte woonruimte is voor ouderen.”

 

(Bron: Nul20.nl)