Eeuwigdurende erfpacht

Gemeente Amsterdam heeft woensdag, na het besluit over de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht, de nieuwe rekentool vrijgegeven. Individuele erfpachters kunnen daarmee berekenen wat hun jaarlijkse canonbedrag wordt als zij ervoor kiezen om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Een op de drie huizenbezitters gaat onder het voordeligste erfpachtregime vallen als zij overstappen.

Gemeente Amsterdam heeft woensdag, na het besluit over de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht, de nieuwe rekentool vrijgegeven. Individuele erfpachters kunnen daarmee berekenen wat hun jaarlijkse canonbedrag wordt als zij ervoor kiezen om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Een op de drie huizenbezitters gaat onder het voordeligste erfpachtregime vallen als zij overstappen.

Het Amsterdamse college van B en W heeft woensdag, na het besluit over de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht, de nieuwe rekentool vrijgegeven. Op www.berekenuwoverstap.nl kunnen erfpachters na invoering van hun adresgegevens, WOZ waarde met peildatum 1-1-2014 of 1-1-2015 en de erfpachtgegevens zien wat hun jaarlijkse canonbedrag of afkoopsom is. Volgens wethouder Eric van der Burg gaan vrijwel alle eigenaren van huizen op erfpacht erop vooruit.

Veel kritiek op eerste regeling

In de oude situatie werd de erfpacht elke 50 of 75 jaar fors verhoogd. Nu beloofde de gemeente een ‘eeuwigdurend’ vast tarief dat alleen met de inflatie kan worden verhoogd. Het eerste voorstel waarmee het college in januari kwam, veroorzaakte echter een storm van kritiek, vooral van huizenbezitters die tonnen kwijt zouden zijn om hun pacht te kunnen afkopen.

Buurtstraatquote

Dit kwam vooral doordat de zogeheten buurtstraatquote (bsq) – het percentage van de WOZ-waarde van het perceel dat aan de grond wordt toegerekend – in de populaire wijken erg hoog uitkwam, soms tot meer dan tachtig procent. In het nieuwe voorstel is deze ‘bsq’ afgetopt tot maximaal 49 procent. Maar ook huizenbezitters in minder populaire wijken gaan erop vooruit, aldus Van der Burg, omdat naast de korting ook de techniek achter de berekening is aangepast. Gemiddeld daalt de buurtstraatquote van 28 naar 14 procent. Zo komen 58.513 pachters uit in het laagste tarief van vijf tot tien procent, dat is 31 procent van het totaal. In het vorige voorstel waren dat er 38.793.

Overstapkorting

Het college is ook akkoord met een extra overstapkorting van 25 procent en een langere bedenktijd; pachters kunnen tot 2020 overstappen op basis van de WOZ-waarde van 2014 of 2015.

Veel overstappers verwacht

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: “De rekentool is een mooi hulpmiddel voor erfpachters om te berekenen wat hun jaarlijkse canonbedrag wordt in het nieuwe erfpachtstelsel. Door de verlaging van de buurtstraatquotes en de extra overstappremie van 25% zien we dat het aantrekkelijk wordt om over te stappen. Ik verwacht dat veel mensen de komende 2,5 jaar voor de overstap kiezen met deze voorwaarden.” Toch beseft van der Burg ook dat de kritiek op zijn plannen niet zal verstommen. Op zaterdag 20 mei zullen boze erfpachters demonstreren tegen de nieuwe plannen.

Nieuwe uitgangspunten Overstapregeling

  • Overstappen kon tot 2017, in het nieuwe voorstel kan overstappen onder gunstige voorwaarden tot 2020
  • Erfpachters kunnen overstappen op basis van de WOZ waarde van 1-1-2014 of 1-1-2015 waarbij de laagste van deze twee zal worden toegepast
  • 25% overstappremie
  • De hoogste buurtstraatquote (bsq) daalt van 82% naar maximaal 49%
  • De gemiddelde bsq daalt van 28% naar 14,1%
  • Een derde van alle woningen valt in de laagste categorie bsq van 5-10%
  • De vangnetregeling wordt aangepast om te voorkomen dat erfpachters ernstig in de problemen komen na een verhoging van hun canon die zij niet kunnen betalen.
  • Een extra betalingsvorm is toegevoegd. Canonbetalende erfpachters kunnen bij overstap hun huidige canon blijven betalen tot einde van het voortdurende tijdvak en alleen de eeuwigdurende canon direct afkopen.
  • Alleen erfpachters met een woning op erfpacht kunnen overstappen.

Vervolgstappen

Op 24 mei bespreekt de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken de Overstapregeling. In juni staat de Overstapregeling op de agenda van de gemeenteraad.

Bronnen: Amsterdam.nl en het Parool