Corporaties bouwen duizenden huurwoningen vrije sector

295
corporaties vrije sector

Woningcorporaties bouwen de komende jaren duizenden middeldure huurwoningen in de vrije sector. Ze springen daarmee in het gat dat marktpartijen laten vallen. Die bouwen volgens de corporaties onvoldoende om het nijpende tekort aan betaalbare huizen op te lossen.

Inmiddels wil een derde van de corporaties hun aanbod huurwoningen met een maandelijkse huur van 750 tot 1.000 euro vergroten. Dat blijkt uit gegevens die BNR Nieuwsradio opvroeg bij kennisinstituut Platform31. Een paar jaar geleden focusten ze vooral op het huisvesten van lage inkomens in sociale huurwoningen. Het afschaffen van de zogeheten markttoets zorgt voor een verschuiving.

Rompslomp

Die toets gaf beleggers voorrang bij de bouw van woningen in het middensegment. Gemeenten moesten peilen of marktpartijen interesse hadden. Zo niet, dan mochten corporaties de huizen bouwen. Maar in de praktijk deden slechts een handjevol gemeenten zo’n toets vanwege de grote administratieve rompslomp, zegt Fons Lustenhouwer van Platform31 tegen BNR Nieuwsradio. “Daardoor konden corporaties jarenlang niet opereren in dat middensegment, terwijl de markt deze woningen niet realiseerde.”

Kerntaak corporaties

Woningcorporaties moesten zich van het kabinet vooral richten op hun kerntaak: sociale huurwoningen bouwen. Het hogere huursegment, tussen €700 en 1.000, was in eerste instantie voor de vrije markt. Corporaties mochten in principe wel middenhuur bouwen op nieuwe grond, maar daarvoor moest de gemeente eerst een marktverkenning doen om te onderzoeken of private marktpartijen die woningen niet wilden bouwen. Sinds Prinsjesdag van vorig jaar is die regel, als onderdeel van de aangepaste Woningwet, voor drie jaar opgeschort.

In de praktijk betekende de markttoetseis dat corporaties helemaal niet meer bouwden voor middenhuur, omdat de gemeentelijke procedure vrijwel nooit werd opgestart, stelde de vereniging van woningcorporaties, Aedes, eerder dit jaar.

Sinds 1 januari van dit jaar hebben corporaties meer de vrije hand om huizen te bouwen voor middeninkomens. “Zij verwachten dat er tot 2024 zeker 12.000 vrije sector huurwoningen bij komen”, zegt Lustenhouwer.