opkoopbescherming

In het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) noemt De Nederlandsche Bank (DNB) de onevenwichtigheden op de woningmarkt het grootste stabiliteitsrisico voor onze economie. DNB verwijst naar de crisisperiode, waarbij de prijsdalingen op de woningmarkt de economische terugval versterkten.

In het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) noemt De Nederlandsche Bank (DNB) de onevenwichtigheden op de woningmarkt het grootste stabiliteitsrisico voor onze economie. DNB verwijst naar de crisisperiode, waarbij de prijsdalingen op de woningmarkt de economische terugval versterkten.

Een eventuele nieuwe huizenprijsdaling kan significante gevolgen hebben voor de Nederlandse economie en ook voor het Nederlandse bankwezen, stelt DNB. ‘De lagere risicoperceptie bij banken staat op gespannen voet met de toegenomen zorgen over de oververhitting van de huizenmarkt’.

Huizen onder water

Bij prijsdalingen staan huizen door de hoge hypotheekschulden sneller onder water. Huishoudens die onder water staan, zijn minder snel geneigd hun woning te koop aan te bieden, of doen dat alleen tegen een relatief hoge prijs. Hierdoor daalt het aantal transacties, en worden prijsdalingen versterkt.

DNB pleit ervoor de prikkel tot schuldfinanciering weg te nemen door de fiscale voordelen voor woningbezitters te verminderen.

OOHPI laat stijging woonkosten zien

Uit de cijfers van de Owner-occupied housing price index (OOHPI) die jaarlijks door Eurostat wordt gepubliceerd, blijkt dat de woonkosten in Nederland in 2018 harder stijgen dan in alle andere eurolanden, meldt het FD
Nieuwe eigenaren waren gemiddeld bijna 8% meer kwijt aan hun woning dan een jaar eerder, flink meer dan het gemiddelde in het eurogebied van 3,4%. In alle eurolanden zijn de aanschafkosten de grootste factor in de prijsstijging. In Nederland verklaren de aanschafkosten voor nieuwbouw- en bestaande woningen ongeveer 89% van de prijsstijging in 2018.

Bron: DNB , FD