vastgoed Actueel verhuizen

De groep huishoudens met een verhuiswens is toegenomen naar 34 procent. En in de voorgaande twee jaar geeft 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan daadwerkelijk te zijn verhuisd. Dit meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2018, een driejaarlijkse enquête onder ruim 60.000 Nederlanders, in samenwerking met het ministerie van BZK.

De groep huishoudens met een verhuiswens is toegenomen naar 34 procent. En in de voorgaande twee jaar geeft 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan daadwerkelijk te zijn verhuisd. Dit meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2018, een driejaarlijkse enquête onder ruim 60.000 Nederlanders, in samenwerking met het ministerie van BZK.

Aan de deelnemende huishoudens is in WoON 2018 gevraagd of ze in de komende twee jaar willen verhuizen naar een andere woning. Hieruit blijkt dat het percentage verhuisgeneigden is toegenomen: van ruim 24 procent in 2012 naar bijna 34 procent in 2018. Dit komt vooral doordat de groep die eventueel wil verhuizen of die wil verhuizen maar niets kan vinden tussen 2012 en 2015 toenam.

In Groot-Amsterdam was in 2018 de totale verhuisgeneigdheid (eventueel en beslist) onder huishoudens met 41 procent het grootst. Ook in Overig Groningen was 41 procent verhuisgeneigd. In Midden-Limburg (25 procent), Zeeuws-Vlaanderen (26 procent) en Noord-Limburg (27 procent) was het aandeel verhuisgeneigde huishoudens het kleinst.  

Aantal verhuizingen vanuit koopwoning sterk gestegen

Het aantal huishoudens dat vanuit een koopwoning verhuisde steeg het sterkst: van 200.000 in de twee jaren voorafgaand aan 2015 naar 380.000 in de twee jaren voorafgaand aan 2018. Het aantal doorstromers vanuit een huurwoning nam in dezelfde periode toe van ruim 400.000 naar bijna 470.000 huishoudens.
Het aantal starters op de woningmarkt steeg met 60.000 huishoudens.

Starters en ouderen in beweging

Onder jonge huishoudens was de toename in verhuizingen het grootst. In 2018 waren in de twee voorafgaande jaren 560.000 huishoudens tussen de 18 en 35 jaar verhuisd, tegenover 480.000 in 2015.
Relatief steeg het aantal verhuizingen in deze periode het hardst bij de 65- tot 75-jarigen: van 37.000 naar 66.000.

Het percentage huishoudens dat in de voorgaande twee jaar is verhuisd was het grootst in Overig Groningen en Noord-Friesland: 19 procent van de huishoudens die daar in 2018 woonden waren in de voorgaande twee jaar verhuisd. De groep verhuizers was het kleinst in Zuidwest-Friesland (10 procent), Delfzijl en omgeving en Noord-Drenthe (beide 11 procent).

 

In WoOn 2018 werden ook de woonlasten van huurders en huiseigenaren onder de loep genomen.

 

 

Oproep van de minister

Bij de presentatie van het rapport riep minister Ollongren de provincies op meer bouwgrond voor woningen vast te leggen dan strikt nodig is. Dat vergroot de flexibiliteit als projecten op een bepaalde locatie onverwachts vertraging oplopen.
In de periode tot 2030 zullen er volgens de vandaag gepubliceerde Primos-prognose 777.000 woningen bijkomen. Het tekort komt dan uit op minder dan 2,5 procent. 

De provincie Overijssel is druk doende om de woningmarkt vlot te trekken. Meer hierover is te lezen in het interview met gedeputeerde Monique van Haaf in editie 3 van Vastgoed, die op 12 april verschijnt!

Bron: CBS, Ministerie van BZK