Vastgoed actueel - nieuwbouw

Het is gezien de tekorten van groot belang dat er de komende jaren voldoende nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Door gebrek aan materialen, personeel en bouwlocaties en de lengte van vergunningstrajecten is dit echter een lastige opgave. Dat schrijft De Hypotheekshop in hun Maandmonitor.

Het is gezien de tekorten van groot belang dat er de komende jaren voldoende nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Door gebrek aan materialen, personeel en bouwlocaties en de lengte van vergunningstrajecten is dit echter een lastige opgave. Dat schrijft De Hypotheekshop in hun Maandmonitor.

Uit de grafiek blijkt dat het aantal nieuwbouwhypotheken de afgelopen jaren relatief constant was. Tegelijk neemt sinds 2016 het aandeel nieuwbouw binnen de Randstadprovincies af, terwijl juist daar de grootste krapte is.

Individuele bouw

Binnen nieuwbouw is individuele bouw in opkomst. Meestal is er dan sprake van bouwen in eigen beheer waarbij de grond via een losse koopovereenkomst wordt verkregen en er één of meerdere aannemingsovereenkomsten (metselaar, elektricien, architect) zijn. Dit ter onderscheid van het minder frequent voorkomende zelfbouw, waarbij consumenten zelf werkzaamheden verrichten. Hoewel er dus een toename van bouwen in eigen beheer merkbaar is, zijn deze projecten in de praktijk nog wel lastig te financieren. Dat komt voornamelijk door de verplichte garantieverzekering van de aannemer, maar ook door taxaties en de omgevingsvergunning.

In een aantal gevallen is het type onderpand soms niet acceptabel. Geldverstrekkers zouden er goed aan doen om in hun toekomstige acceptatiebeleid meer aan te sluiten op individuele bouw, en niet alleen op projectbouw, stelt De Hypotheekshop.

Bron: De Hypotheekshop