Vastgoed actueel- Ger Jaarsma

Ger Jaarsma stopt in 2019 als voorzitter van de landelijke makelaarsvereniging NVM. Hij heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. Dat schrijft Nu.nl. NVM schrijft in een persverklaring dat zij de rust terug willen vinden binnen de organisatie middels een mediation proces.

Ger Jaarsma stopt in 2019 als voorzitter van de landelijke makelaarsvereniging NVM. Hij heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode. Dat schrijft Nu.nl. NVM schrijft in een persverklaring dat zij de rust terug willen vinden binnen de organisatie middels een mediation proces.

Woningmakelaars hebben eind mei het vertrouwen in hem opgezegd in een brief die in handen is van Het Financieele Dagblad. In de brief wordt een hard oordeel geveld over het functioneren van Jaarsma. Hij zou een onbetrouwbare gesprekspartner zijn, zijn eigen belang dienen en informatie niet delen. Onder zijn leiding is volgens de makelaars ook de relatie verslechterd met de deelnemingen, waaronder de bijzonder winstgevende woonsite funda. Dat meldt Het Financieele Dagblad. 

Funda

In maart stapten drie commissarissen van funda op omdat zij en meerderheidsaandeelhouder NVM ‘uiteenlopende opvattingen’ hadden over hun rol. Makelaars die de resterende aandelen van funda in handen hebben, klaagden dat de NVM hun belangen kaapt en schaadt. Onrust was er ook toen de voorzitter van de NVM voor de leden verzweeg dat er door een Amerikaanse partij een bod was gedaan op funda. Pas na aanhoudend aandringen van een makelaar bevestigde Jaarsma de buitenlandse interesse, schrijft Het Financieele Dagblad. 

Ander punt van kritiek van de makelaars is dat de NVM vooral druk bezig is met de eigen organisatie en niet met het belang van de leden, de makelaars. Die hebben te maken met een speelveld waarin technologie snel oprukt. Maar de NVM komt niet met een visie of handvatten hoe makelaars zich hierop kunnen voorbereiden, zegt Sven Heinen, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam.

Angstcultuur

Op het NVM-bureau heerst ondertussen een angstcultuur, staat in de brief. Hier werken als het ware de 71 ambtenaren van de NVM, die het beleid uitvoeren en de organisatie ondersteunen. Verschillende kritische werknemers zouden zijn ontslagen. Daarom zeggen de woonmakelaars ook het vertrouwen op in de directeur van het NVM-bureau, Annie van de Riet.

Met de moties van wantrouwen is niets gebeurd, volgens Chris van Roon, voorzitter van de NVM-Zuidoost-Brabant, en opsteller van de kritische brief. Op de agenda stond niet de motie van wantrouwen jegens Jaarsma, maar wel het voorstel om Frits Markus, voorzitter van de groep woonmakelaars uit het bestuur van de NVM te zetten. In het bestuur zitten naast Ger Jaarsma en een penningmeester de voorzitters van de drie vakgroepen, naast Wonen ook Business en Agrarisch en Landelijk Vastgoed.

Voorzitter 

De ledenraad heeft afgelopen maand met alle betrokken partijen meerdere malen gesproken en heeft alle informatie zorgvuldig afgewogen, laat een woordvoerder van de NVM weten in een schriftelijke reactie. Na een gesprek met Jaarsma over zijn functioneren ziet de ledenraad ‘een grote professionaliteit en stevige inzet en drive.’

Over het functioneren van Markus is de ledenraad tot een heel andere conclusie gekomen. Het contrast tussen hem en de overige bestuursleden is te groot, wat een goede samenwerking in de weg staat, laat de woordvoerder weten. ‘Daarom heeft de ledenraad besloten het lidmaatschap van Frits Markus van het algemeen bestuur niet te continueren.’ Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Het negeren van de motie van wantrouwen en het verwijderen van Markus zou volgens Heinen in ieder geval wel eens de eerste stap naar een afsplitsing van de woonmakelaars kunnen zijn.

Rust terug binnen de NVM

De NVM schrijft in een persbericht het volgende: “Naar aanleiding van de ontstane onrust binnen de vereniging en de discussies van de afgelopen maand, is er tijdens de NVM Ledenraadsvergadering op 5 juli 2018 besloten om de rust terug te brengen in de vereniging. Er wordt de komende maanden een mediation proces opgestart, waarbij er met het Algemeen Bestuur en de vakgroep Wonen een dialoog zal plaatsvinden onder begeleiding van een mediator. Alle partijen hebben zich unaniem achter dit besluit geschaard en het vertrouwen uitgesproken in een goede afloop. Er is afgesproken om tijdens dit proces geen verdere informatie naar buiten te brengen.”

Bron: Het Financieele Dagblad en Nu.nl