1468357127

Terwijl jongeren steeds langer onzelfstandig wonen -bij hun ouders of in een gedeelde huurwoning met meer studenten of werkenden- zullen steeds meer ouderen juist alleen wonen. Zowel jongeren als ouderen lopen tegen belemmeringen aan bij het realiseren van hun woonwensen, schrijft de Rabobank in een themabericht over de woningmarkt.

Terwijl jongeren steeds langer onzelfstandig wonen -bij hun ouders of in een gedeelde huurwoning met meer studenten of werkenden- zullen steeds meer ouderen juist alleen wonen. Zowel jongeren als ouderen lopen tegen belemmeringen aan bij het realiseren van hun woonwensen, schrijft de Rabobank in een themabericht over de woningmarkt.

De woonsituatie van jongeren en ouderen sluit niet aan op de daadwerkelijke woonbehoefte en individuele financiële armslag, maar wordt mede bepaald door schaarste, regelgeving of uitstelgedrag. Regelgeving staat het delen van (huur-)woningen in de weg en de toewijzingscriteria en inkomenseisen van hypotheekverstrekkers en verhuurders maken het moeilijker een zelfstandige woning te bemachtigen. Bij een betere toegankelijkheid en betaalbaarheid van (huur-)woningen kunnen jongvolwassenen eerder zelfstandig wonen en kunnen ouderen gemakkelijker verhuizen naar een aangepaste (of aanpasbare) ouderenwoning of nultreden-woning.

Financiële prikkels

De Rabobank meldt verder dat financiële prikkels het voor veel AOW’ers onaantrekkelijk maken om samen te wonen of een woning te delen, terwijl zij dat misschien wel willen. Ten slotte kan uitstelgedrag van oudere bewoners ertoe leiden dat de woning niet (meer) aansluit op de woonbehoefte. Ouderen die niet willen verhuizen kunnen veiliger en comfortabeler wonen als zij tijdig verbeteringen doorvoeren voor energiezuinigheid, beveiliging en toegankelijkheid van de woning.

Het verminderen van deze belemmeringen is belangrijk zodat jong en oud kunnen kiezen voor de woning en de leefvorm die het beste bij de persoonlijke voorkeur past.