Vastgoed actueel - financiele data delen

Nederlanders blijken snel hun (digitale) gegevens te delen. Maar liefst 84 procent van de respondenten is bereid deze gegevens te delen wanneer dit leidt tot een betere en efficiëntere dienstverlening rondom hypotheekadvies en -aanvraag. 

Nederlanders blijken snel hun (digitale) gegevens te delen. Maar liefst 84 procent van de respondenten is bereid deze gegevens te delen wanneer dit leidt tot een betere en efficiëntere dienstverlening rondom hypotheekadvies en -aanvraag. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.035 respondenten, in opdracht van Omniplan, laat InFinance weten.

Niet alleen tijdens, maar ook voor en na de hypotheekaanvraag zeggen de ondervraagden steeds vaker gebruik te maken van online hulpmiddelen. Zo gaat driekwart van hen bij vragen over hun hypotheek eerst online op zoek naar antwoorden, stelt InFinance.

Aanvraag moet sneller kunnen

Daarnaast geeft 85 procent van de respondenten aan dat de hypotheekaanvraag veel sneller zou moeten – en kunnen – plaatsvinden dan de drie tot zes weken die er nu gemiddeld voor staan. Verder blijkt dat 26 procent van de ondervraagden zich weleens zorgen maakt over de status van zijn of haar hypotheek. Wat het meest opvalt is dat de helft van de ondervraagden vindt dat er tijdens zijn hypotheekaanvraag geen rekening is gehouden met zijn toekomstige financiële situatie.

Ominiplan: “De zorgen van de consument ontstaan voornamelijk doordat het hem ontbreekt aan een duidelijk inzicht in zijn huidige financiële situatie. Om van toegevoegde waarde te blijven, is het belangrijk hem dit te bieden, ook op het gebied van zijn hypotheek. Met een beter overzicht van de huidige situatie kan je als consument veel beter inschatten of het – wanneer mogelijk – bijvoorbeeld rendabel is om extra af te lossen, of te investeren in duurzame maatregelen”.

Bron: InFinance