woningtekort

Het woningtekort loopt harder op dan verwacht. In 2022 bereikt het tekort een dieptepunt van 360.000, mogelijk zelfs 380.000 woningen. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepresenteerd door vastgoedadviseur Capital Value en onderzoeksbureau ABF Research.

Afgelopen jaar leverden bouwbedrijven 77.000 nieuwe woningen op. Dat is meer dan in de jaren ervoor en conform de doelstelling van het kabinet. Toch is het woningtekort begin 2020 opgelopen tot 315.000 woningen. Dat is meer dan voorspeld.

Dit komt mede doordat het aantal huishoudens harder stijgt dan het aantal verstrekte bouwvergunningen. Volgens Capital Value kwamen er vorig jaar zo’n 90.000 huishoudens bij, terwijl de autoriteiten slechts 55.000 vergunningen afgaven.

Vooral voor starters ontbreken passende nieuwe woningen, maar ook de stokkende doorstroming op de woningmarkt vormt een probleem. Circa 20% van de 65-plushuishoudens zegt te willen verhuizen, maar dat niet te doen omdat er geen geschikt aanbod is.

Die groep zal tot 2030 verder toenemen. Corporaties en beleggers investeren daarom nu al meer in zorg- en seniorenwoningen: in 2019 voor een recordbedrag van €1,25 miljard.

Voor 100.000 woningen aan plannen

Initiatieven om het woningtekort op te lossen zijn er wel. Bouwers en ontwikkelaars hebben per jaar plannen voor 100.000 woningen klaarliggen. Er is voldoende kapitaal beschikbaar, zowel bij ontwikkelaars als bij beleggers. Die laatste groep zegt voor de komende drie jaar €26 miljard beschikbaar te hebben voor nieuwe, betaalbare huurwoningen. Corporaties willen in 2020 zo’n 30.000 nieuwe woningen bouwen.

Marijn Snijders van Capital Value op Radio 1:

Om deze plannen te verwezenlijken, moet het kabinet eerst met een oplossing komen voor de stikstofproblematiek en de procedures versnellen, zeggen ontwikkelaars. 69% van hen vindt dat de vergunningverlening nu te lang duurt.

Bron: Capital Value en FD.nl