vastgoed Actueel MVA

Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) komt met een eigen rekentool, de Erfpacht Analyse, om Amsterdammers te helpen bij de keuzes rond het nieuwe erfpachtstelsel. 

Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) komt met een eigen rekentool, de Erfpacht Analyse, om Amsterdammers te helpen bij de keuzes rond het nieuwe erfpachtstelsel. 

Dit jaar is er extra aandacht voor het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, omdat de gemeente Amsterdam voor aanvragen tot en met 31 december 2019 een extra korting van 10% (totaal 35%) geeft aan huiseigenaren die overstappen. Daarnaast wordt er alleen in 2019 nog gerekend met de WOZ-waarde uit 2015 of 2016 (de laagste). Vanaf 2020 geldt de WOZ-waarde van het jaar ervoor. 

Toekomstscenario’s in kaart gebracht

De Erfpacht Analyse verkent op basis van solide waarderingsmethodes en financiële aannames diverse toekomstscenario’s. Het geeft inzicht in welke scenario’s er zijn met betrekking tot het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht zoals canon betalen, vastklikken of afkopen.
Verder geeft het een analyse van de belastingaspecten, hoe betalen, wanneer betalen, impact op besteedbaar inkomen, risico’s en de impact op de woningwaarde zowel op korte als op lange termijn. De Erfpacht Analyse voert een onafhankelijke controle uit op de berekeningen van de gemeente Amsterdam.

Beschikbaar voor MVA-makelaars

Makelaars die bij de MVA zijn aangesloten, kunnen sinds deze maand een Erfpacht Analyse voor de consument laten opstellen. Uiteraard is daar input van de consument over de huidige situatie voor nodig zoals de WOZ-waarde, huidige canon, einde lopende tijdvak.
De consumentenadviesprijs van de Erfpacht Analyse is 250 euro.

Bron: MVA